Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identifikačné číslo: 1332
Univerzitný e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

     
Absolvent
     
Výučba     Záverečná práca     
     
Publikácie
     
Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- JEDLIČKA, J. -- ROVNÁ, K. -- IVANIŠOVÁ, E. Mišpula obyčajná (Mespilus germanica) - k pestovateľským aspektom v znamení pre záhradkárske prostredie a z využiteľnosti pre domácnosti =. In Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. (2019), s. 14--16.

Originálny názov:
Mišpula obyčajná (Mespilus germanica) - k pestovateľským aspektom v znamení pre záhradkárske prostredie a z využiteľnosti pre domácnosti =
Anglický názov:
Mespilus germanica cultivation aspect for gardening environment and use of the fruits fro home
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (25%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (25%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (25%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2019
Od strany:
14
Do strany:
16
Počet strán: 3
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: odrody netradičné, spotrebitelia, plody, mišpuľa obyčajná, pestovanie rastlín
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena:
05.03.2020 19:18 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Trebišov:.

Originálny názov:
Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor: Janka Sudzinová
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Ing. Katarína Rovná, PhD.
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Trebišov
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena:
05.03.2020 19:18 (Import dát z knižnice)