Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identifikačné číslo: 1332
Univerzitný e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty     
     
     
     
     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- JEDLIČKA, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. K skladovaniu ovocia pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fruit storage for home consumers area. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 35--37. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).

Originálny názov:
K skladovaniu ovocia pre domácu spotrebiteľskú sféru = Fruit storage for home consumers area
Anglický názov:
Fruit storage for home consumers area
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (25%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (25%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník:
Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany:
35
Do strany:
37
Počet strán:
3
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: skladovanie potravín, trvanlivosť, skladovanie rastlinných produktov, ovocie, spotrebitelia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
05.03.2020 19:18 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Trebišov:.

Originálny názov:
Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Trebišov
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Posledná zmena: 05.03.2020 19:18 (Import dát z knižnice)