Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identifikační číslo: 1332
Univerzitní e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 
docent - Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)

Kontakty
     
     
     
Závěrečná práce     
     
     
          

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Habilitační práce
Název práce:
Vplyv abiotických faktorov na biologické vlastnosti rastlín a ich produktov
Autor:
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Oponent 1:
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Ondrej Hegedus, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Vplyv abiotických faktorov na biologické vlastnosti rastlín a ich produktov
Abstrakt:V našich experimentoch sme použili vybrané druhy osiva, semiačok, rastlín a ich produkty. Zamerali sme sa na hlbšie poznávanie javov vybraných biologických systémov pomocou fyzikálneho pôsobenia originálne vyrobenými prístrojmi, ako aj faktormi vonkajšieho prostredia. Konkrétne sme skúmali vplyv pôsobenia magnetického poľa na klíčivosť cibuľového osiva, vplyv magnetického poľa na klíčenie a rast jačmeňa siateho (Hordeum sativum L.), vplyv magnetického poľa na klíčenie, rast a produkciu rajčiakov (Lycopersicon lycopersicum L.), vplyv elektromagnetického poľa na rast banánovníka (Musa acuminata), vplyv magnetického poľa na rast odrezkov viniča, biologické účinky magnetického poľa na senzorický profil vína, vplyv podávania magneticky upravovaného krmiva na rast kurčiat. Skúmali sme tiež vplyv odrody viniča, ročníka, lokality a kvasného procesu na obsah olova a medi vo víne, vplyv doplnkovej závlahy na obsah sodíka v stolovom hrozne, vplyv extrémnych agrotechnických a agroklimatických faktorov vo vinohrade na kvalitatívny potenciál vína. Experimentmi sme potvrdili vplyv abiotických faktorov, či už umelo vytvorených (MP), alebo prírodných (voda), na biologické kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti rastlín. Dosiahnuté výsledky sa môžu uplatniť vo forme teoretických, alebo praktických vedomostí a zručností do jednotlivých biologických vedných disciplín, ktoré kladú hlavný dôraz na interakciu živého organizmu s jeho okolitým prostredím. V procesoch manipulácie s biologickým materiálom, ako objektom skúmania, sme dodržiavali striktný osobitný metodologický prístup. Rešpektovali sme individuálnosť každého bioobjektu. Cieľom našej práce bolo preskúmať možnosť uplatnenia magnetického poľa a vonkajších abiotických faktorov pre kvantitatívne a kvalitatívne biologické zmeny vybraných biologických systémov.
Klíčová slova:
Magnetické pole, , rastliny, rast, organoleptické vlastnosti

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně