Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Identifikačné číslo: 1332
Univerzitný e-mail: jaroslav.jedlicka [at] uniag.sk
 

Kontakty     Absolvent
     
     
Záverečná práca
     
Projekty
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Habilitačná práca
Názov práce:
Vplyv abiotických faktorov na biologické vlastnosti rastlín a ich produktov
Autor:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Oponent 1:
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD.
Oponent 2:
prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc.
Oponent 3:
doc. Ing. Ondrej Hegedus, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Vplyv abiotických faktorov na biologické vlastnosti rastlín a ich produktov
Abstrakt:V našich experimentoch sme použili vybrané druhy osiva, semiačok, rastlín a ich produkty. Zamerali sme sa na hlbšie poznávanie javov vybraných biologických systémov pomocou fyzikálneho pôsobenia originálne vyrobenými prístrojmi, ako aj faktormi vonkajšieho prostredia. Konkrétne sme skúmali vplyv pôsobenia magnetického poľa na klíčivosť cibuľového osiva, vplyv magnetického poľa na klíčenie a rast jačmeňa siateho (Hordeum sativum L.), vplyv magnetického poľa na klíčenie, rast a produkciu rajčiakov (Lycopersicon lycopersicum L.), vplyv elektromagnetického poľa na rast banánovníka (Musa acuminata), vplyv magnetického poľa na rast odrezkov viniča, biologické účinky magnetického poľa na senzorický profil vína, vplyv podávania magneticky upravovaného krmiva na rast kurčiat. Skúmali sme tiež vplyv odrody viniča, ročníka, lokality a kvasného procesu na obsah olova a medi vo víne, vplyv doplnkovej závlahy na obsah sodíka v stolovom hrozne, vplyv extrémnych agrotechnických a agroklimatických faktorov vo vinohrade na kvalitatívny potenciál vína. Experimentmi sme potvrdili vplyv abiotických faktorov, či už umelo vytvorených (MP), alebo prírodných (voda), na biologické kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti rastlín. Dosiahnuté výsledky sa môžu uplatniť vo forme teoretických, alebo praktických vedomostí a zručností do jednotlivých biologických vedných disciplín, ktoré kladú hlavný dôraz na interakciu živého organizmu s jeho okolitým prostredím. V procesoch manipulácie s biologickým materiálom, ako objektom skúmania, sme dodržiavali striktný osobitný metodologický prístup. Rešpektovali sme individuálnosť každého bioobjektu. Cieľom našej práce bolo preskúmať možnosť uplatnenia magnetického poľa a vonkajších abiotických faktorov pre kvantitatívne a kvalitatívne biologické zmeny vybraných biologických systémov.
Kľúčové slová:
Magnetické pole, , rastliny, rast, organoleptické vlastnosti

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene