Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identification number: 1337
University e-mail: richard.pospisil [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts     
     
Projects
     
Publications     
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anita Asztalos
Produkcia sóje fazuľovej v podniku PRODAF s. s r. o. Včelince za roky 2012 - 2016
April 2017
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anita Asztalos
Zhodnotenie pestovania sóje fazuľovej vo firme Prodaf s.r.o. Včelince
April 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Benc
Pestovanie slnečnice ročnej v PD Mojmírovce
April 2017
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Bojda
Pôdoochranné technológie uplatňované pri pestovaní kapusty repkovej pravej
May 2019
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Roman Brezina, PhD.
Zhodnotenie produkčného potenciálu a energetickej efektívnosti rôznych spôsobov obrábania a hnojenia poľných plodín
May 2014
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Čurgali
Vplyv minimalizačných technológií na úrody obilnín
April 2011
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Stanislav Dovičič
Zhodnotenie pestovania hrachu siateho vo Výskumnom a šlachtiteľskom ústave Selekt Bučany a. s. za roky 2012 až 2014
April 2015Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Ján Drimák
Technológia pestovania slnečnice ročnej v PD Ondava
April 2019Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Droppa
Pestovanie ovsa ozimného siateho v poľnohospodárskom podniku Pick Agrar Gmbh Ottanhausen, Nemecko
May 2016
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Droppa
Zhodnotenie produkcie ozimného ovsa siateho za roky 2010 - 2018 v poľnohospodárskom podniku Pick-Agrar GmbH Ottenhausen Nemecko
April 2019Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Milan Duda
Analýza pestovania jačmeňa jarného v Družstve AGROPLUS Prešov za roky 2015 - 2019
April 2020
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Milan Duda
Pestovanie jačmeňa jarného na sladovnícke účely v poľnohospodárskom podniku AGROPLUS Prešov
April 2017Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Galgóci
Pestovanie repy cukrovej v SLOV-MART, s. r.o. Kátlovce
May 2019
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Žaneta Galová
Pestovateľská technológia pšenice letnej formy ozimnej v podmienkach SR
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Žaneta Galová
Zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej po hnojení biokalom na VPP Kolíňany
April 2014
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Bálint Gróf
Pestovanie kukurice siatej na siláž pre výrobu bioplynu v Agrostaar KB s. s r. o. Kráľov Brod
April 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bálint Gróf
Výroba a využitie kukurice siatej na siláž pre výrobu bioplynu v AGROSTAAR KB spol. s r. o. za roky 2013 - 2015
April 2016Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Ľubomír Grznár
Agronomicko - ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Ludanice za roky 2013 - 2017
April 2018Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Ľubomír Grznár
Pestovanie repy cukrovej minimalizačnou technológiou v PPD Prašice
May 2016
Displaying the final thesis
20.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Ing. Szabolcs Horváth
Zhodnotenie pestovateľského systému kukurice siatej na osivo v Gamota v. d. Komárno
April 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Szabolcs Horváth
Zhodnotiť pestovateľskú technológiu sóje fazuľovej na poľnohospodárskom podniku Gamota výrobné družstvo Komárno
May 2016Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Húdik
Agronomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Veľký Ďur
April 2011
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Roman Chabroň
Pestovanie jačmeňa siateho jarného hnojeného biokalom na VPP Kolíňany
April 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Chabroň
Pestovateľská technológia jačmeňa siateho jarného v podmienkach SR
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adrián Janský
Špecifiká pestovania pšenice letnej, ozimnej na osivo
May 2019
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Johanes
Technológia pestovania zemiakov v poľnohospodárskom podniku Slov -- Mart s.r.o. Kátlovce
April 2016
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rastislav Johanes
Pestovanie kukurice siatej cukrovej v podniku SLOV-MART Kátlovce
May 2018
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mário Jordan
Nutričná hodnota, spracovanie obilnín a využitie ovsa siateho v pekárňach v Nitre
April 2015Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Mário Jordan
Pestovanie a využitie ovsa siateho ako funkčnej potraviny
May 2013
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Juhárová
Technológia pestovania pšenice letnej formy ozimnej v poľnohospodárskom družstve Hatiny
May 2011
Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martina Káčerová
Zmeny vo výžive ľudí vo vyššom veku
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Marián Kohút
Technológia pestovania a uskladnenia kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku Agrifarm, spol. s r. o. Turčianska Štiavnička
May 2018Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Kolečáni
Zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Cabaj Čápor
May 2014
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Kolečáni
Zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Cabaj Čápor za roky 2010 - 2015
April 2016
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tímea Kopačková
Účinky konzumácie tradičných a netradičných druhov zeleniny na zdravie ľudí
May 2012
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Stanislava Košánová
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Podhájska - Radava za roky 2011 - 2015
March 2016
Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Svetlana Košánová
Zhodnotenie pestovania maku siateho v PD Dolný Ohaj
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Svetlana Košánová
Zhodnotenie pestovania maku siateho v PD Dolný Ohaj za roky 2011 až 2019
April 2020Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kovalčík
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v PPD Rybany
May 2015
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Kovalčík
Porovnanie pestovania kapusty repkovej pravej v PPD Rybany a PD Veľké Chlievany za roky 2013 - 2016
April 2017
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Kovár
Analýza pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v PD Podolie
May 2016
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kovár
Zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej vo firme Granelam a. s. Ostrov za roky 2014 až 2017
March 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Kožuch
Analýza pestovania sóje fazuľovej v podniku AGROK s. s r. o. Bracovce
March 2014Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Kožuch
Zhodnotenie pestovateľskej technológie sóje fazuľovej v AGROK spol. s. r. o. Bracovce za roky 2010 - 2013
April 2016
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radovan Kurajský
Pestovanie a využitie kukurice siatej na bioplyn v PD Agrospol Boľkovce
April 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Kürti
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v podniku TELLUS Kolárovo
April 2013
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Kürti
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v poľnohospodárskom podniku TELLUS Kolárovo
May 2011
Displaying the final thesis
48.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Monika Magátová
Zhodnotenie pestovania repy cukrovej v RD Čereňany
May 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Marián Mano, PhD.
Zhodnotenie úrodového potenciálu a energetickej efektívnosti rôznych pestovateľských technológií poľných plodín
May 2011
Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Melišová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie raže siatej na VPP Kolíňany
April 2014
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Mihaličková
Analýza pestovateľského systému ovsa siateho v PD Neverice
April 2014
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Mihaličková
Zhodnotenie pestovania ovsa siateho v PD Neverice za roky 2010 - 2015
March 2016
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Mikušík
Dynamika produkcie zemiakov v podniku AGRO-DVOR Lietavská Lúčka
April 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Mikušík
Zhodnotenie pestovania zemiakov u SHR Agro-dvor Lietavská Lúčka
May 2012
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Róbert Nyisztor
Pestovanie sóje fazuľovej v poľnohospodárskom podniku Matex s.r.o. Veľké Kapušany
May 2017Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Helena Pelešová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v poľnohospodárskom družstve Veľký Ďur
May 2012
Displaying the final thesis
57.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Milan Peško
Analýza pestovania kukurice siatej na osivo v Poľnohospodár Nové Zámky a. s.
April 2014
Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Diana Prekopová
Analýza pestovateľskej technológie repy cukrovej v poľnohospodárskom podniku AGROTIP s.s r.o. Beluša
April 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Diana Prekopová
Produkcia repy cukrovej v podniku AGROTIP s.s r.o. Beluša za obdobie 2014 - 2017
April 2018
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jana Prekopová
Produkcia kukurice siatej na siláž za roky 2014 - 2017 v podniku AGROTIP s. s r. o.Beluša
April 2018
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Jana Prekopová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROTIP s. s r. o. Beluša
April 2016
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martina Psotová
Analýza pestovateľskej technológie kukurice siatej na zrno uplatňovanej v Agro - Matúškovo s. r. o.
May 2013
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ladislav Režo, PhD.
Zhodnotenie úrodového potenciálu a energetickej efektívnosti pestovateľských technológií vybraných poľných plodín
May 2011Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Režová
Vplyv biokalu na produkciu kapusty repkovej pravej na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
May 2012
Displaying the final thesis
65.Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Lenka Sádovská
Zhodnotenie pestovania hrachu siateho v PD Lúčnica
April 2014Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adam Sirotňák
Pestovanie ľanu siateho na semeno vo firme Agroplus Prešov
April 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Adam Sirotňák
Zhodnotenie pestovania sóje fazuľovej v poľnohospodárskom podniku KARPATOVKA s. r. o. Chmiňany
April 2020
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Erika Sopková
Pestovateľská technológia a spracovanie pšenice letnej f. ozimnej v podniku Mlyny a pekárne Spišská Nová Ves
May 2011
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Elena Szabová
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej a jej zhodnotenie na výrobu bionafty
April 2011
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lucia Szolgová
Pestovanie hlivy ustricovej na topoľových klátoch v lokalite Nové Zámky
April 2012
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Adriana Sztraková
Pestovanie tekvice olejnej bezšupkovej v AGRO MC spol. s r. o. Malý Cetín
May 2018Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tibor Šánta
Produkcia maku siateho v PD Oroszka za roky 2009 - 2013
April 2015
Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tibor Šánta
Zhodnotenie pestovateľskej technológie maku siateho v PD Oroszka - Pohronský Ruskov
May 2013Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Kamila Šárayová
Vplyv aplikácie biokalu na produkciu kukurice siatej na siláž na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
April 2011
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Milan Ščigulinský
Porovnanie produkcie lupiny úzkolistej v PD Nová Ľubovňa za roky 2013 až 2016
April 2017
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Milan Ščigulinský
Zmena osevného postupu z hľadiska zabezpečenia prevádzky bioplynovej stanice v RD Plavnica
April 2015
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kristína Škvarková
Vplyv aplikácie biokalu na produkciu jačmeňa jarného na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
April 2011
Displaying the final thesis
78.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Špiner
Pestovanie tritikale v podniku Hortip spol.s r.o. Studenec
April 2018
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Bc. Kristián Špiner
Zhodnotenie produkcie tritikale v poľnohospodárskom podniku Hortip s. r. o. Studenec za roky 2011 až 2018
May 2020
Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Špiner
Agronomické zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno vo firme Hortip spol. s r.o. Studenec
May 2013
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Špiner
Produkcia kukurice siatej na zrno vo firme Hortip, s. r. o. Studenec v rokoch 2008 až 2014
April 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Boris Václav, PhD.
Zhodnotenie pestovateľskej technológie zemiakov v poľnohospodáskom podniku Radava
May 2011Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marcela Václavová
Pestovateľská technológia a spracovanie repy cukrovej v cukrovare Trenčianska Teplá
April 2011
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniela Volnová
Agronomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v Agricola spol. s r. o. Šoporňa
April 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress