Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identifikační číslo: 1337
Univerzitní e-mail: richard.pospisil [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Následující seznam zobrazuje přehled vedených prací na SPU.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Rok odevzdání:
Typ práce:

Poř.StavTypZávěrečná práceDokdyPodrobnosti
1.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Anita Asztalos
Produkcia sóje fazuľovej v podniku PRODAF s. s r. o. Včelince za roky 2012 - 2016
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
2.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Anita Asztalos
Zhodnotenie pestovania sóje fazuľovej vo firme Prodaf s.r.o. Včelince
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
3.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Juraj Benc
Pestovanie slnečnice ročnej v PD Mojmírovce
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
4.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Andrej Bojda
Pôdoochranné technológie uplatňované pri pestovaní kapusty repkovej pravej
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
5.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Roman Brezina, PhD.
Zhodnotenie produkčného potenciálu a energetickej efektívnosti rôznych spôsobov obrábania a hnojenia poľných plodín
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
6.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Michal Čikel
Analýza pestovateľskej technológie kukurice siatej na zrno v AGROSPOL 5.TM, s.r.o. Tesárske Mlyňany.
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
7.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tomáš Čurgali
Vplyv minimalizačných technológií na úrody obilnín
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
8.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislav Dovičič
Zhodnotenie pestovania hrachu siateho vo Výskumnom a šlachtiteľskom ústave Selekt Bučany a. s. za roky 2012 až 2014
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
9.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Ján Drimák
Technológia pestovania slnečnice ročnej v PD Ondava
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
10.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Droppa
Pestovanie ovsa ozimného siateho v poľnohospodárskom podniku Pick Agrar Gmbh Ottanhausen, Nemecko
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
11.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Droppa
Zhodnotenie produkcie ozimného ovsa siateho za roky 2010 - 2018 v poľnohospodárskom podniku Pick-Agrar GmbH Ottenhausen Nemecko
duben 2019Zobrazení závěrečné práce
12.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Milan Duda
Analýza pestovania jačmeňa jarného v Družstve AGROPLUS Prešov za roky 2015 - 2019
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
13.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Milan Duda
Pestovanie jačmeňa jarného na sladovnícke účely v poľnohospodárskom podniku AGROPLUS Prešov
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
14.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Tomáš Galgóci
Pestovanie repy cukrovej v SLOV-MART, s. r.o. Kátlovce
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
15.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Žaneta Galová
Pestovateľská technológia pšenice letnej formy ozimnej v podmienkach SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
16.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Žaneta Galová
Zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej po hnojení biokalom na VPP Kolíňany
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
17.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Bálint Gróf
Pestovanie kukurice siatej na siláž pre výrobu bioplynu v Agrostaar KB s. s r. o. Kráľov Brod
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
18.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Bálint Gróf
Výroba a využitie kukurice siatej na siláž pre výrobu bioplynu v AGROSTAAR KB spol. s r. o. za roky 2013 - 2015
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
19.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ján Ľubomír Grznár
Agronomicko - ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Ludanice za roky 2013 - 2017
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
20.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ján Ľubomír Grznár
Pestovanie repy cukrovej minimalizačnou technológiou v PPD Prašice
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
21.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Ing. Szabolcs Horváth
Zhodnotenie pestovateľského systému kukurice siatej na osivo v Gamota v. d. Komárno
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
22.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Szabolcs Horváth
Zhodnotiť pestovateľskú technológiu sóje fazuľovej na poľnohospodárskom podniku Gamota výrobné družstvo Komárno
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
23.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marián Húdik
Agronomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Veľký Ďur
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
24.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Roman Chabroň
Pestovanie jačmeňa siateho jarného hnojeného biokalom na VPP Kolíňany
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
25.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Roman Chabroň
Pestovateľská technológia jačmeňa siateho jarného v podmienkach SR
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
26.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adrián Janský
Špecifiká pestovania pšenice letnej, ozimnej na osivo
květen 2019Zobrazení závěrečné práce
27.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Pavol Johanes
Technológia pestovania zemiakov v poľnohospodárskom podniku Slov -- Mart s.r.o. Kátlovce
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
28.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Rastislav Johanes
Pestovanie kukurice siatej cukrovej v podniku SLOV-MART Kátlovce
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
29.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Mário Jordan
Nutričná hodnota, spracovanie obilnín a využitie ovsa siateho v pekárňach v Nitre
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
30.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Mário Jordan
Pestovanie a využitie ovsa siateho ako funkčnej potraviny
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
31.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Juhárová
Technológia pestovania pšenice letnej formy ozimnej v poľnohospodárskom družstve Hatiny
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
32.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Martina Káčerová
Zmeny vo výžive ľudí vo vyššom veku
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
33.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Marián Kohút
Technológia pestovania a uskladnenia kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku Agrifarm, spol. s r. o. Turčianska Štiavnička
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
34.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Andrej Kolečáni
Zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Cabaj Čápor
květen 2014Zobrazení závěrečné práce
35.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Andrej Kolečáni
Zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Cabaj Čápor za roky 2010 - 2015
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
36.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tímea Kopačková
Účinky konzumácie tradičných a netradičných druhov zeleniny na zdravie ľudí
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
37.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Stanislava Košánová
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Podhájska - Radava za roky 2011 - 2015
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
38.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Svetlana Košánová
Zhodnotenie pestovania maku siateho v PD Dolný Ohaj
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
39.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Svetlana Košánová
Zhodnotenie pestovania maku siateho v PD Dolný Ohaj za roky 2011 až 2019
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
40.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Peter Kovalčík
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v PPD Rybany
květen 2015Zobrazení závěrečné práce
41.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Peter Kovalčík
Porovnanie pestovania kapusty repkovej pravej v PPD Rybany a PD Veľké Chlievany za roky 2013 - 2016
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
42.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Kovár
Analýza pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v PD Podolie
květen 2016Zobrazení závěrečné práce
43.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Kovár
Zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej vo firme Granelam a. s. Ostrov za roky 2014 až 2017
březen 2018Zobrazení závěrečné práce
44.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lukáš Kožuch
Analýza pestovania sóje fazuľovej v podniku AGROK s. s r. o. Bracovce
březen 2014Zobrazení závěrečné práce
45.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lukáš Kožuch
Zhodnotenie pestovateľskej technológie sóje fazuľovej v AGROK spol. s. r. o. Bracovce za roky 2010 - 2013
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
46.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Tomáš Kubík
Porovnanie vplyvu vybraných klasických a pôdoochranných technológií na úrodotvorné vlastnosti pôdy
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
47.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Radovan Kurajský
Pestovanie a využitie kukurice siatej na bioplyn v PD Agrospol Boľkovce
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
48.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ladislav Kürti
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v podniku TELLUS Kolárovo
duben 2013Zobrazení závěrečné práce
49.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Ladislav Kürti
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v poľnohospodárskom podniku TELLUS Kolárovo
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
50.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Monika Magátová
Zhodnotenie pestovania repy cukrovej v RD Čereňany
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
51.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Marián Mano, PhD.
Zhodnotenie úrodového potenciálu a energetickej efektívnosti rôznych pestovateľských technológií poľných plodín
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
52.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Ivana Melišová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie raže siatej na VPP Kolíňany
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
53.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Mihaličková
Analýza pestovateľského systému ovsa siateho v PD Neverice
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
54.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Lucia Mihaličková
Zhodnotenie pestovania ovsa siateho v PD Neverice za roky 2010 - 2015
březen 2016Zobrazení závěrečné práce
55.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Michal Mikušík
Dynamika produkcie zemiakov v podniku AGRO-DVOR Lietavská Lúčka
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
56.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Michal Mikušík
Zhodnotenie pestovania zemiakov u SHR Agro-dvor Lietavská Lúčka
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
57.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Róbert Nyisztor
Pestovanie sóje fazuľovej v poľnohospodárskom podniku Matex s.r.o. Veľké Kapušany
květen 2017Zobrazení závěrečné práce
58.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Helena Pelešová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v poľnohospodárskom družstve Veľký Ďur
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
59.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Milan Peško
Analýza pestovania kukurice siatej na osivo v Poľnohospodár Nové Zámky a. s.
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
60.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Diana Prekopová
Analýza pestovateľskej technológie repy cukrovej v poľnohospodárskom podniku AGROTIP s.s r.o. Beluša
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
61.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Diana Prekopová
Produkcia repy cukrovej v podniku AGROTIP s.s r.o. Beluša za obdobie 2014 - 2017
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
62.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Jana Prekopová
Produkcia kukurice siatej na siláž za roky 2014 - 2017 v podniku AGROTIP s. s r. o.Beluša
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
63.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Jana Prekopová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROTIP s. s r. o. Beluša
duben 2016Zobrazení závěrečné práce
64.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Martina Psotová
Analýza pestovateľskej technológie kukurice siatej na zrno uplatňovanej v Agro - Matúškovo s. r. o.
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
65.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDisPAutor: Ing. Ladislav Režo, PhD.
Zhodnotenie úrodového potenciálu a energetickej efektívnosti pestovateľských technológií vybraných poľných plodín
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
66.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Režová
Vplyv biokalu na produkciu kapusty repkovej pravej na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
květen 2012Zobrazení závěrečné práce
67.Závěrečná práce je nekompletníBPAutor: Lenka Sádovská
Zhodnotenie pestovania hrachu siateho v PD Lúčnica
duben 2014Zobrazení závěrečné práce
68.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adam Sirotňák
Pestovanie ľanu siateho na semeno vo firme Agroplus Prešov
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
69.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Adam Sirotňák
Zhodnotenie pestovania sóje fazuľovej v poľnohospodárskom podniku KARPATOVKA s. r. o. Chmiňany
duben 2020Zobrazení závěrečné práce
70.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Erika Sopková
Pestovateľská technológia a spracovanie pšenice letnej f. ozimnej v podniku Mlyny a pekárne Spišská Nová Ves
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
71.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Elena Szabová
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej a jej zhodnotenie na výrobu bionafty
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
72.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Lucia Szolgová
Pestovanie hlivy ustricovej na topoľových klátoch v lokalite Nové Zámky
duben 2012Zobrazení závěrečné práce
73.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Adriana Sztraková
Pestovanie tekvice olejnej bezšupkovej v AGRO MC spol. s r. o. Malý Cetín
květen 2018Zobrazení závěrečné práce
74.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Tibor Šánta
Produkcia maku siateho v PD Oroszka za roky 2009 - 2013
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
75.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Tibor Šánta
Zhodnotenie pestovateľskej technológie maku siateho v PD Oroszka - Pohronský Ruskov
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
76.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kamila Šárayová
Vplyv aplikácie biokalu na produkciu kukurice siatej na siláž na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
77.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Milan Ščigulinský
Porovnanie produkcie lupiny úzkolistej v PD Nová Ľubovňa za roky 2013 až 2016
duben 2017Zobrazení závěrečné práce
78.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Milan Ščigulinský
Zmena osevného postupu z hľadiska zabezpečenia prevádzky bioplynovej stanice v RD Plavnica
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
79.Závěrečná práce je rozpracovánaBPAutor: Lukáš Šimurka
Veľkovýrobná technológia pestovania kapusty repkovej pravej v PD Horná Nitra Nedožery Brezany.
květen 2021Zobrazení závěrečné práce
80.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Kristína Škvarková
Vplyv aplikácie biokalu na produkciu jačmeňa jarného na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
81.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Bc. Kristián Špiner
Pestovanie tritikale v podniku Hortip spol.s r.o. Studenec
duben 2018Zobrazení závěrečné práce
82.Závěrečná práce je rozpracovánaDPAutor: Bc. Kristián Špiner
Zhodnotenie produkcie tritikale v poľnohospodárskom podniku Hortip s. r. o. Studenec za roky 2011 až 2018
květen 2020Zobrazení závěrečné práce
83.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Marek Špiner
Agronomické zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno vo firme Hortip spol. s r.o. Studenec
květen 2013Zobrazení závěrečné práce
84.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marek Špiner
Produkcia kukurice siatej na zrno vo firme Hortip, s. r. o. Studenec v rokoch 2008 až 2014
duben 2015Zobrazení závěrečné práce
85.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Boris Václav, PhD.
Zhodnotenie pestovateľskej technológie zemiakov v poľnohospodáskom podniku Radava
květen 2011Zobrazení závěrečné práce
86.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaDPAutor: Ing. Marcela Václavová
Pestovateľská technológia a spracovanie repy cukrovej v cukrovare Trenčianska Teplá
duben 2011Zobrazení závěrečné práce
87.Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaBPAutor: Ing. Daniela Volnová
Agronomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v Agricola spol. s r. o. Šoporňa
duben 2014Zobrazení závěrečné práce

Legenda (otevře/zavře se po kliknutí)
BPBakalářská práce
DPDiplomová práce
DisPDisertační práce
HabPHabilitační práce
RigPRigorózní práce
TzDisPTeze disertační práce
ZpMBAZávěrečná MBA práce
ZPZávěrečná práce
ZPicvZávěrečná práce - Institut celoživotního vzdělávání
ZPzsZávěrečná práce - zahraniční studenti
Závěrečná práce je nekompletníZávěrečná práce je nekompletní
Závěrečná práce nebyla úspěšně obhájenaZávěrečná práce nebyla úspěšně obhájena
Závěrečná práce byla úspěšně obhájenaZávěrečná práce byla úspěšně obhájena
Závěrečná práce je odevzdánaZávěrečná práce je odevzdána
Závěrečná práce je rozpracovánaZávěrečná práce je rozpracována