Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identifikačné číslo: 1337
Univerzitný e-mail: pospisil [at] is.uniag.sk
 
Profesor - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ) - ukončené

     Projekty     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anita Asztalos
Produkcia sóje fazuľovej v podniku PRODAF s. s r. o. Včelince za roky 2012 - 2016
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anita Asztalos
Zhodnotenie pestovania sóje fazuľovej vo firme Prodaf s.r.o. Včelince
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Benc
Pestovanie slnečnice ročnej v PD Mojmírovce
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Bojda
Pôdoochranné technológie uplatňované pri pestovaní kapusty repkovej pravej
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Roman Brezina, PhD.
Zhodnotenie produkčného potenciálu a energetickej efektívnosti rôznych spôsobov obrábania a hnojenia poľných plodín
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Čurgali
Vplyv minimalizačných technológií na úrody obilnín
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Stanislav Dovičič
Zhodnotenie pestovania hrachu siateho vo Výskumnom a šlachtiteľskom ústave Selekt Bučany a. s. za roky 2012 až 2014
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ján Drimák
Technológia pestovania slnečnice ročnej v PD Ondava
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Droppa
Pestovanie ovsa ozimného siateho v poľnohospodárskom podniku Pick Agrar Gmbh Ottanhausen, Nemecko
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Droppa
Zhodnotenie produkcie ozimného ovsa siateho za roky 2010 - 2018 v poľnohospodárskom podniku Pick-Agrar GmbH Ottenhausen Nemecko
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Duda
Analýza pestovania jačmeňa jarného v Družstve AGROPLUS Prešov za roky 2015 - 2019
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Duda
Pestovanie jačmeňa jarného na sladovnícke účely v poľnohospodárskom podniku AGROPLUS Prešov
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Galgóci
Pestovanie repy cukrovej v SLOV-MART, s. r.o. Kátlovce
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Žaneta Galová
Pestovateľská technológia pšenice letnej formy ozimnej v podmienkach SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Žaneta Galová
Zhodnotenie pestovania pšenice letnej formy ozimnej po hnojení biokalom na VPP Kolíňany
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Bálint Gróf
Pestovanie kukurice siatej na siláž pre výrobu bioplynu v Agrostaar KB s. s r. o. Kráľov Brod
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bálint Gróf
Výroba a využitie kukurice siatej na siláž pre výrobu bioplynu v AGROSTAAR KB spol. s r. o. za roky 2013 - 2015
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Ľubomír Grznár
Agronomicko - ekonomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Ludanice za roky 2013 - 2017
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Ľubomír Grznár
Pestovanie repy cukrovej minimalizačnou technológiou v PPD Prašice
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Ing. Szabolcs Horváth
Zhodnotenie pestovateľského systému kukurice siatej na osivo v Gamota v. d. Komárno
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Szabolcs Horváth
Zhodnotiť pestovateľskú technológiu sóje fazuľovej na poľnohospodárskom podniku Gamota výrobné družstvo Komárno
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marián Húdik
Agronomické zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Veľký Ďur
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Chabroň
Pestovanie jačmeňa siateho jarného hnojeného biokalom na VPP Kolíňany
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Chabroň
Pestovateľská technológia jačmeňa siateho jarného v podmienkach SR
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Adrián Janský
Špecifiká pestovania pšenice letnej, ozimnej na osivo
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Johanes
Technológia pestovania zemiakov v poľnohospodárskom podniku Slov -- Mart s.r.o. Kátlovce
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Rastislav Johanes
Pestovanie kukurice siatej cukrovej v podniku SLOV-MART Kátlovce
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Jordan
Nutričná hodnota, spracovanie obilnín a využitie ovsa siateho v pekárňach v Nitre
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mário Jordan
Pestovanie a využitie ovsa siateho ako funkčnej potraviny
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Juhárová
Technológia pestovania pšenice letnej formy ozimnej v poľnohospodárskom družstve Hatiny
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Martina Káčerová
Zmeny vo výžive ľudí vo vyššom veku
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Marián Kohút
Technológia pestovania a uskladnenia kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku Agrifarm, spol. s r. o. Turčianska Štiavnička
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Andrej Kolečáni
Zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Cabaj Čápor
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Kolečáni
Zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno v PD Cabaj Čápor za roky 2010 - 2015
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tímea Kopačková
Účinky konzumácie tradičných a netradičných druhov zeleniny na zdravie ľudí
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Stanislava Košánová
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v PD Podhájska - Radava za roky 2011 - 2015
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Svetlana Košánová
Zhodnotenie pestovania maku siateho v PD Dolný Ohaj
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Svetlana Košánová
Zhodnotenie pestovania maku siateho v PD Dolný Ohaj za roky 2011 až 2019
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kovalčík
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v PPD Rybany
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kovalčík
Porovnanie pestovania kapusty repkovej pravej v PPD Rybany a PD Veľké Chlievany za roky 2013 - 2016
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Kovár
Analýza pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v PD Podolie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lukáš Kovár
Zhodnotenie pestovania slnečnice ročnej vo firme Granelam a. s. Ostrov za roky 2014 až 2017
marec 2018
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Kožuch
Analýza pestovania sóje fazuľovej v podniku AGROK s. s r. o. Bracovce
marec 2014
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Lukáš Kožuch
Zhodnotenie pestovateľskej technológie sóje fazuľovej v AGROK spol. s. r. o. Bracovce za roky 2010 - 2013
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Radovan Kurajský
Pestovanie a využitie kukurice siatej na bioplyn v PD Agrospol Boľkovce
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ladislav Kürti
Zhodnotenie pestovania kapusty repkovej pravej v podniku TELLUS Kolárovo
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ladislav Kürti
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v poľnohospodárskom podniku TELLUS Kolárovo
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Monika Magátová
Zhodnotenie pestovania repy cukrovej v RD Čereňany
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Marián Mano, PhD.
Zhodnotenie úrodového potenciálu a energetickej efektívnosti rôznych pestovateľských technológií poľných plodín
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivana Melišová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie raže siatej na VPP Kolíňany
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Mihaličková
Analýza pestovateľského systému ovsa siateho v PD Neverice
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Mihaličková
Zhodnotenie pestovania ovsa siateho v PD Neverice za roky 2010 - 2015
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Mikušík
Dynamika produkcie zemiakov v podniku AGRO-DVOR Lietavská Lúčka
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Mikušík
Zhodnotenie pestovania zemiakov u SHR Agro-dvor Lietavská Lúčka
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Róbert Nyisztor
Pestovanie sóje fazuľovej v poľnohospodárskom podniku Matex s.r.o. Veľké Kapušany
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Helena Pelešová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kapusty repkovej pravej v poľnohospodárskom družstve Veľký Ďur
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Milan Peško
Analýza pestovania kukurice siatej na osivo v Poľnohospodár Nové Zámky a. s.
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Diana Prekopová
Analýza pestovateľskej technológie repy cukrovej v poľnohospodárskom podniku AGROTIP s.s r.o. Beluša
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Diana Prekopová
Produkcia repy cukrovej v podniku AGROTIP s.s r.o. Beluša za obdobie 2014 - 2017
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Prekopová
Produkcia kukurice siatej na siláž za roky 2014 - 2017 v podniku AGROTIP s. s r. o.Beluša
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jana Prekopová
Zhodnotenie pestovateľskej technológie kukurice siatej na siláž v poľnohospodárskom podniku AGROTIP s. s r. o. Beluša
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martina Psotová
Analýza pestovateľskej technológie kukurice siatej na zrno uplatňovanej v Agro - Matúškovo s. r. o.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Ladislav Režo, PhD.
Zhodnotenie úrodového potenciálu a energetickej efektívnosti pestovateľských technológií vybraných poľných plodín
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kristína Režová
Vplyv biokalu na produkciu kapusty repkovej pravej na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Lenka Sádovská
Zhodnotenie pestovania hrachu siateho v PD Lúčnica
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adam Sirotňák
Pestovanie ľanu siateho na semeno vo firme Agroplus Prešov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Adam Sirotňák
Zhodnotenie pestovania sóje fazuľovej v poľnohospodárskom podniku KARPATOVKA s. r. o. Chmiňany
apríl 2020Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Erika Sopková
Pestovateľská technológia a spracovanie pšenice letnej f. ozimnej v podniku Mlyny a pekárne Spišská Nová Ves
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Elena Szabová
Technológia pestovania kapusty repkovej pravej a jej zhodnotenie na výrobu bionafty
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Szolgová
Pestovanie hlivy ustricovej na topoľových klátoch v lokalite Nové Zámky
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adriana Sztraková
Pestovanie tekvice olejnej bezšupkovej v AGRO MC spol. s r. o. Malý Cetín
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tibor Šánta
Produkcia maku siateho v PD Oroszka za roky 2009 - 2013
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tibor Šánta
Zhodnotenie pestovateľskej technológie maku siateho v PD Oroszka - Pohronský Ruskov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Kamila Šárayová
Vplyv aplikácie biokalu na produkciu kukurice siatej na siláž na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Ščigulinský
Porovnanie produkcie lupiny úzkolistej v PD Nová Ľubovňa za roky 2013 až 2016
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Milan Ščigulinský
Zmena osevného postupu z hľadiska zabezpečenia prevádzky bioplynovej stanice v RD Plavnica
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Škvarková
Vplyv aplikácie biokalu na produkciu jačmeňa jarného na vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Špiner
Pestovanie tritikale v podniku Hortip spol.s r.o. Studenec
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristián Špiner
Zhodnotenie produkcie tritikale v poľnohospodárskom podniku Hortip s. r. o. Studenec za roky 2011 až 2018
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Špiner
Agronomické zhodnotenie pestovania kukurice siatej na zrno vo firme Hortip spol. s r.o. Studenec
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Špiner
Produkcia kukurice siatej na zrno vo firme Hortip, s. r. o. Studenec v rokoch 2008 až 2014
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
82.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Boris Václav, PhD.
Zhodnotenie pestovateľskej technológie zemiakov v poľnohospodáskom podniku Radava
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marcela Václavová
Pestovateľská technológia a spracovanie repy cukrovej v cukrovare Trenčianska Teplá
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daniela Volnová
Agronomická analýza pestovania kukurice siatej na zrno v Agricola spol. s r. o. Šoporňa
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná