Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identification number: 1337
University e-mail: richard.pospisil [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The selected person is an official solver of the following projects.

StateOrd.Project titleSupervisorTypeOfficial rolesSinceUntil
1 Výskum aplikácie biokalu vo výrobe bioplynu z rastlinných a živočíšnych odpadov pri zachovaní udržateľnosťi pestovateľských technológií.R. PospišilVEGAsupervisor01/01/200712/31/2009
2 Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatinyR. PospišilVEGAsupervisor01/01/200112/31/2003
3 Výskum využitia biokalu po kontinuálnej kofermentácii živočíšnych odpadov a energetických plodín pre udržanie racionálnej intenzity rastlinnej výroby a kvality prírodného prostredia.R. PospišilVEGAsupervisor01/01/200412/31/2006
4 Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účelyR. PospišilAPVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠsupervisor09/01/200912/31/2011

Use the following button to export the list of projects to a format suitable for Excel.

Key:
Active states:in progresssubmitted
Inactive states:completedrejected