Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identifikačné číslo: 1337
Univerzitný e-mail: pospisil [at] is.uniag.sk
 

     Projekty          Orgány
     
     

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

Stav
Por.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohy
Odkedy
Dokedy
1R. Pospišil
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200731.12.2009
2
 Výskum využitia a účinkov substrátu po kontinuálnej výrobe bioplynu na pôdu, úroveň a kvalitu rastlinnej produkcie v podmienkach Podunajskej pahorkatiny
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2001
31.12.2003
3
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2004
31.12.2006
4
 Využitie fytomasy z obnoviteľných zdrojov pre energetické účely
APVV projekty financované inou inštitúciou ako MŠVVaŠ SR
garant
01.09.2009
31.12.2011

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý