Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identification number: 1337
 
professor CSc./PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts
     
     
     
Publications
     
          

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.Publications
Code KPČ
Description KPČ
Year
Details
1.
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu
Pospišil, Richard
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), p. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
2.
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín
Pospišil, Richard
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), p. 11. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
3.
Akú technológiu zvoliť do kukurice
Pospišil, Richard
Akú technológiu zvoliť do kukurice. In Roľnícke noviny. 90, 13 (2019), p. 25--26. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
4.Biologicky hodnotné osivo - predpoklad dobrej úrody
Pospišil, Richard
Biologicky hodnotné osivo - predpoklad dobrej úrody. In Roľnícke noviny. 90, 48 (2019), p. 12. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
5.
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín
Pospišil, Richard
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), p. 16. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
6.
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín
Pospišil, Richard
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), p. 15. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
7.
Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva
Energetická bilancia pestovateľskej technológie repy cukrovej hnojenej digestátom po výrobe bioplynu = Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 168--174. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Details
8.
Evaluation of balance energy and emission of carbon dioxide by variable technologies of wheat cultivation
Pospišil, Richard
Zhodnotenie bilancie energie a emisií oxidu uhličitého pri rôznych technológiách pestovania pšenice letnej, formy ozimnej = Evaluation of balance energy and emission of carbon dioxide by variable technologies of wheat cultivation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 156--167. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019
Details
9.Hlavné zásady kvalitného zberu kukurice na zrno
Pospišil, Richard
Hlavné zásady kvalitného zberu kukurice na zrno. In Roľnícke noviny. 90, 36 (2019), p. 13. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
10.
Hlavné zásady zberu slnečnice ročnej
Pospišil, Richard
Hlavné zásady zberu slnečnice ročnej. In Roľnícke noviny. 90, 39 (2019), p. 12. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
11.Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), p. 11. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
12.
Maštaľný hnoj je neoceniteľné hnojivo...
Pospišil, Richard
Maštaľný hnoj je neoceniteľné hnojivo. In Roľnícke noviny. 90, 35 (2019), p. 12. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
13.Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 129--135. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Details
14.
Možnosti zakladania porastov jarných plodín
Pospišil, Richard
Možnosti zakladania porastov jarných plodín. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), p. 30--32. ISSN 1335-2261.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Details
15.Pestovanie jarnej repky má svoje výhody
Pospišil, Richard
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), p. 14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Details
16.
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi
Pospišil, Richard
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), p. 46--48. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
17.
Príčiny a možnosti odstránenia zhutnenia pôd
Pospišil, Richard
Príčiny a možnosti odstránenia zhutnenia pôd. In Roľnícke noviny. 90, 38 (2019), p. 12--14. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
18.
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie
Pospišil, Richard
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), p. 16. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
19.
Senážovanie bielkovinových objemových krmív
Pospišil, Richard
Senážovanie bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 90, 17 (2019), p. 10--11. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019Details
20.
Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation
Pospišil, Richard
Bilancia pôdneho uhlíka v osevnom postupe zameranom na pestovanie obilnín = Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 175--181. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Details
21.
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch I.
Pospišil, Richard
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch I. In Roľnícke noviny. 90, 50 (2019), p. 22. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Details
22.
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch II.
Pospišil, Richard
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch II. In Roľnícke noviny. 90, 51 (2019), p. 18. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019Details
23.
Špecifiká pestovania jarnej pšenice
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania jarnej pšenice. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), p. 10. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
24.
Špecifiká preemergentnej aplikácia herbicídov
Pospišil, Richard
Špecifiká preemergentnej aplikácia herbicídov. In Roľnícke noviny. 90, 32 (2019), p. 10. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
25.
Technické a organizačné inovácie
Pospišil, Richard
Technické a organizačné inovácie. In Roľnícke noviny. 90, 50 (2019), p. 16. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
26.
The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 143--147. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Details
27.
The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 136--142. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Details
28.
The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn
Pospišil, Richard
Vplyv hnojenia digestátom po výrobe bioplynu na produkciu a kvalitu kukurice siatej na siláž = The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 148--155. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Details
29.
Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty
Pospišil, Richard
Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), p. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details
30.
Vedecké práce katedry rastlinnej výroby
Pospišil, Richard
Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
2019Details
31.
Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív
Pospišil, Richard
Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), p. 12--13. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.