Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identification number: 1337
University e-mail: richard.pospisil [at] uniag.sk
 
professor CSc./PhD. - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsCode KPČDescription KPČYearDetails
1.Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu
Pospišil, Richard
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), p. 13--14.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
2.Ako úspešne založiť porasty jarných plodín
Pospišil, Richard
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), p. 11.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
3.Akú technológiu zvoliť do kukurice
Pospišil, Richard
Akú technológiu zvoliť do kukurice. In Roľnícke noviny. 90, 13 (2019), p. 25--26.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
4.Cielená výživa poľnohospodárskych plodín
Pospišil, Richard
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), p. 16.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
5.Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín
Pospišil, Richard
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), p. 15.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
6.Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva
Energetická bilancia pestovateľskej technológie repy cukrovej hnojenej digestátom po výrobe bioplynu = Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 168--174. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
7.Evaluation of balance energy and emission of carbon dioxide by variable technologies of wheat cultivation
Pospišil, Richard
Zhodnotenie bilancie energie a emisií oxidu uhličitého pri rôznych technológiách pestovania pšenice letnej, formy ozimnej = Evaluation of balance energy and emission of carbon dioxide by variable technologies of wheat cultivation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 156--167. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
8.Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), p. 11.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
9.Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 129--135. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
10.Možnosti zakladania porastov jarných plodín
Pospišil, Richard
Možnosti zakladania porastov jarných plodín. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), p. 30--32. ISSN 1335-2261.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
11.Pestovanie jarnej repky má svoje výhody
Pospišil, Richard
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), p. 14.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
12.Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi
Pospišil, Richard
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), p. 46--48.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
13.Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie
Pospišil, Richard
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), p. 16.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
14.Senážovanie bielkovinových objemových krmív
Pospišil, Richard
Senážovanie bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 90, 17 (2019), p. 10--11.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
15.Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation
Pospišil, Richard
Bilancia pôdneho uhlíka v osevnom postupe zameranom na pestovanie obilnín = Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 175--181. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
16.Špecifiká pestovania jarnej pšenice
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania jarnej pšenice. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), p. 10.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
17.The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 143--147. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
18.The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 136--142. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
19.The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn
Pospišil, Richard
Vplyv hnojenia digestátom po výrobe bioplynu na produkciu a kvalitu kukurice siatej na siláž = The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 148--155. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
20.Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty
Pospišil, Richard
Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), p. 11--12.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
21.Vedecké práce katedry rastlinnej výroby
Pospišil, Richard
Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
2019Details
22.Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív
Pospišil, Richard
Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), p. 12--13.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.