Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identifikačné číslo: 1337
Univerzitný e-mail: pospisil [at] is.uniag.sk
 

Kontakty
     
Projekty
     
Publikácie
     
     
     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.Publikácie
Kód KPČ
Popis KPČ
Rok
Podrobnosti
1.
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu
Pospišil, Richard
Agrotechnické požiadavky na presnú sejbu. In Roľnícke noviny. 90, 10 (2019), s. 13--14. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
2.
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín
Pospišil, Richard
Ako úspešne založiť porasty jarných plodín. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), s. 11. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019Podrobnosti
3.Akú technológiu zvoliť do kukurice
Pospišil, Richard
Akú technológiu zvoliť do kukurice. In Roľnícke noviny. 90, 13 (2019), s. 25--26. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Podrobnosti
4.
Bilancia pôdneho uhlíka v osevnom postupe zameranom na pestovanie obilnín = Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation
Pospišil, Richard
Bilancia pôdneho uhlíka v osevnom postupe zameranom na pestovanie obilnín = Soil carbon balance in crop rotation targeted on cereal cultivation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 175--181. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019Podrobnosti
5.
Biologicky hodnotné osivo - predpoklad dobrej úrody
Pospišil, Richard
Biologicky hodnotné osivo - predpoklad dobrej úrody. In Roľnícke noviny. 90, 48 (2019), s. 12. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Podrobnosti
6.
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín
Pospišil, Richard
Cielená výživa poľnohospodárskych plodín. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), s. 16. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Podrobnosti
7.Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín
Pospišil, Richard
Čas prípravy pre založenie porastov ozimných obilnín. In Roľnícke noviny. 90, 30 (2019), s. 15. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
8.
Energetická bilancia pestovateľskej technológie repy cukrovej hnojenej digestátom po výrobe bioplynu = Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production
Pospišil, Richard -- Candráková, Eva
Energetická bilancia pestovateľskej technológie repy cukrovej hnojenej digestátom po výrobe bioplynu = Energetic balance of sugar beet cultivation technology fertilized by digestate after bio-gas production. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 168--174. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
9.
Hlavné zásady kvalitného zberu kukurice na zrno
Pospišil, Richard
Hlavné zásady kvalitného zberu kukurice na zrno. In Roľnícke noviny. 90, 36 (2019), s. 13. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
10.Hlavné zásady zberu slnečnice ročnej
Pospišil, Richard
Hlavné zásady zberu slnečnice ročnej. In Roľnícke noviny. 90, 39 (2019), s. 12. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
11.
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami
Pospišil, Richard
Hnojenie plodín priemyselnými hnojivami. In Roľnícke noviny. 90, 11 (2019), s. 11. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
12.Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Charakteristika mechanických a chemických vlastností pôdy na výskumnej báze po aplikácii digestátu = Mechanical and chemical characteristic of soil properties on research basis after the digestate application. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 129--135. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
13.
Maštaľný hnoj je neoceniteľné hnojivo...
Pospišil, Richard
Maštaľný hnoj je neoceniteľné hnojivo. In Roľnícke noviny. 90, 35 (2019), s. 12. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
14.
Možnosti zakladania porastov jarných plodín
Pospišil, Richard
Možnosti zakladania porastov jarných plodín. In AGROmagazín. 21, 2 (2019), s. 30--32. ISSN 1335-2261.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Podrobnosti
15.
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody
Pospišil, Richard
Pestovanie jarnej repky má svoje výhody. In Roľnícke noviny. 90, 7 (2019), s. 14. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
16.
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi
Pospišil, Richard
Preemergentná ochrana plodín v pestovateľskej praxi. In Roľnícke noviny. 8, 8 (2019), s. 46--48. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
17.
Príčiny a možnosti odstránenia zhutnenia pôd
Pospišil, Richard
Príčiny a možnosti odstránenia zhutnenia pôd. In Roľnícke noviny. 90, 38 (2019), s. 12--14. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
18.
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie
Pospišil, Richard
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), s. 16. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Podrobnosti
19.
Senážovanie bielkovinových objemových krmív
Pospišil, Richard
Senážovanie bielkovinových objemových krmív. In Roľnícke noviny. 90, 17 (2019), s. 10--11. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
20.
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch I.
Pospišil, Richard
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch I. In Roľnícke noviny. 90, 50 (2019), s. 22. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
21.
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch II.
Pospišil, Richard
Systémy obrábania pôdy v ovocných sadoch II. In Roľnícke noviny. 90, 51 (2019), s. 18. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Podrobnosti
22.Špecifiká pestovania jarnej pšenice
Pospišil, Richard
Špecifiká pestovania jarnej pšenice. In Roľnícke noviny. 90, 4 (2019), s. 10. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
23.
Špecifiká preemergentnej aplikácia herbicídov
Pospišil, Richard
Špecifiká preemergentnej aplikácia herbicídov. In Roľnícke noviny. 90, 32 (2019), s. 10. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019
Podrobnosti
24.
Technické a organizačné inovácie
Pospišil, Richard
Technické a organizačné inovácie. In Roľnícke noviny. 90, 50 (2019), s. 16. ISBN 0231– 6617.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
25.
Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty
Pospišil, Richard
Úrodnosť pôdy a nastielanie organickej hmoty. In Roľnícke noviny. 90, 20 (2019), s. 11--12. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
26.
Vedecké práce katedry rastlinnej výroby
Pospišil, Richard
Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
2019
Podrobnosti
27.
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 136--142. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
28.
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil
Pospišil, Richard -- Chlpík, Juraj
Vplyv digestátu po výrobe bioplynu na obsah organickej hmoty v pôde = The influence of digestate after bio-gas production on organic content in soil. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 143--147. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019Podrobnosti
29.
Vplyv hnojenia digestátom po výrobe bioplynu na produkciu a kvalitu kukurice siatej na siláž = The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn
Pospišil, Richard
Vplyv hnojenia digestátom po výrobe bioplynu na produkciu a kvalitu kukurice siatej na siláž = The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 148--155. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AED
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti
30.
Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív
Pospišil, Richard
Vplyv ošetrovania, zberu a uskladnenia na kvalitu krmív. In Roľnícke noviny. 90, 18 (2019), s. 12--13. ISBN 0231– 6617.
BDF
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
2019
Podrobnosti
31.
Zhodnotenie bilancie energie a emisií oxidu uhličitého pri rôznych technológiách pestovania pšenice letnej, formy ozimnej = Evaluation of balance energy and emission of carbon dioxide by variable technologies of wheat cultivation
Pospišil, Richard
Zhodnotenie bilancie energie a emisií oxidu uhličitého pri rôznych technológiách pestovania pšenice letnej, formy ozimnej = Evaluation of balance energy and emission of carbon dioxide by variable technologies of wheat cultivation. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 156--167. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
2019
Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.