Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identifikačné číslo: 1337
Univerzitný e-mail: pospisil [at] is.uniag.sk
 

     
Projekty
     
Publikácie     Orgány
     
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POSPIŠIL, R. Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie. In Roľnícke noviny. 90, 14 (2019), s. 16. ISBN 0231– 6617.

Originálny názov:
Racionálna inzenzita TTP a ich využívanie
Anglický názov:
Autor:
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (100%)
Pracovisko: Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Roľnícke noviny
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 90
Číslo periodika v rámci zväzku:
14
Rok vydania:
2019
Od strany:
16
Do strany:
16
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: biodiverzita, trvalé trávne porasty, výživa rastlín, košarovanie, mulčovanie
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
26.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Roľnícke noviny. Nitra: ISBN 0231– 6617.

Originálny názov:
Roľnícke noviny
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISBN:
0231– 6617
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
26.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)