Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identifikačné číslo: 1337
Univerzitný e-mail: richard.pospisil [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

POSPIŠIL, R. Vplyv hnojenia digestátom po výrobe bioplynu na produkciu a kvalitu kukurice siatej na siláž = The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 148--155. ISBN 978-80-552-2019-2.

Originálny názov: Vplyv hnojenia digestátom po výrobe bioplynu na produkciu a kvalitu kukurice siatej na siláž = The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn
Anglický názov: The influence of digestate fertilization after producing bio-gas on production and quality of silage-corn
Autor: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (100%)
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: Vedecké práce katedry rastlinnej výroby
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 148
Do strany: 155
Počet strán: 8
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, kukurica siata, hnojenie, energetická hodnota, biokaly, úrody
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 222 s. ISBN 978-80-552-2019-2.

Originálny názov: Vedecké práce katedry rastlinnej výroby
Anglický názov:
Editor: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2019-2
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania: 1
Počet strán: 222
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
Kľúčové slová: slovenčina: agroekológia, obilniny, rastlinná výroba, obrábanie pôdy, olejniny
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Posledná zmena: 09.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)