Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Identifikační číslo: 1337
Univerzitní e-mail: pospisil [at] is.uniag.sk
 

     Projekty
     
Publikace
     
Orgány
     
     

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

POSPIŠIL, R. -- CHLPÍK, J. Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates. In POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 136--142. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).

Originální název:
Vplyv aplikácie digestátu po výrobe bioplynu na tvorbu a stabilitu pôdnych agregátov = The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Anglický název:
The influence of digestate application after production biogas on stability and production of soil aggregates
Autor: prof. Ing. Richard Pospišil, Dr. (50%)
doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. (50%)
Pracoviště:
Katedra pedológie a geológie
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Vedecké práce katedry rastlinnej výroby
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
136
Do strany:
142
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: pH (pôdy), pôda, mechanické vlastnosti pôd, biokaly, pôdne agregáty, chemické vlastnosti pôd, bioplyn
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Richard Pospišil, Dr.
Poslední změna:
05.03.2020 19:28 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

POSPIŠIL, R. Vedecké práce katedry rastlinnej výroby. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2019-2 (brož.).

Originální název:
Vedecké práce katedry rastlinnej výroby
Anglický název:
Editor:
Druh publikace:
sborník
ISBN: 978-80-552-2019-2 (brož.)
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání:
Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
05.03.2020 19:28 (Import dat z knihovny)