Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jozef Smatana, PhD.
Identification number: 1338
University e-mail: jozef.smatana [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Štefan Badinka
Dynamika výskytu burín v poraste pšenice letnej formy ozimnej (Triticum aestivum L.)
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Juraj Belica
Analýza osevných postupov v poľnohospodárskom podniku PD Gbely.
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Belica
Analýza osevných postupov v poľnohospodárskom podniku PD Gbely
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Belica
Návrh osevných postupov v poľnohospodárskom podniku PD Gbely
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Bíňovský
Regulácia burín v porastoch slnečnice ročnej herbicídmi
April 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Bobula
Hodnotenie zaburinenosti vo VPP Kolíňany - hospodárstvo Kolíňany
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Bódiová
Výskyt a regulovanie burín v slnečnici ročnej
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janka Brezinová
Výskyt burín a ich regulácia vo vinohrade PD Mojmírovce
April 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alexandra Brlášová
Návrh nových osevných postupov na hnedozemi
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Bujňák
Štúdium výskytu voľne rastúcich rastlín využiteľných ako zdroj potravy pre človeka v katastri obce Brezovica
April 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Imrich Burkuš
Hodnotnie zaburinenosti a jej regulácia
April 2017Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Imrich Burkuš
Regulácia burín na orneh pôde v oblasti Slovenského krasu.
May 2015Displaying the final thesis
13.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Andrea Drobňáková
Charakteristika poľnohospodárstva a vidieckych oblastí na úpätí Malých Karpát
May 2020Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Džatko
Vinohrad a výskyt burín
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Viktor Emanuel Marko Feldsam
Stav a možnosti pestovania konopy siatej na území Slovenskej republiky
April 2019Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viktor Emanuel Marko Feldsam
Súčasné technológie pestovania a využitia konopy siatej
April 2017Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Gális
Technológia pestovania pšenice letnej formy ozimnej v Šľachtiteľskej stanici Horné Chlebany
April 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Elena Grešáková
Liečivé a škodlivé rastliny na pasienkoch v okolí Starej Ľubovne.
April 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Gubiš
Hodnotenie kŕmnej hodnoty burín vyskytujúcich sa v poraste lucerny
May 2014Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Gubiš
Výskyt burín v lucerne siatej a ich možný vplyv na zravotný stav hospodárskych zvierat
April 2016Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Gubišová
Výskyt a regulácia pichliača roľného v PPD Komjatice
April 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Gubišová
Výskyt pichliača roľného v porastoch poľných plodín
May 2015Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ing. Dominika Gubišová
Výskyt pichliača roľného v porastoch poľných plodín
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Eva Habalová
Striedanie plodín a osevné postupy v PD Volkovce
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Hambálková
Hodnotenie zaburinenosti poľných plodinín v poľnohospodárskom podniku Agránia, s.r.o
April 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Daniel Herko
Udržanie tradičných hodnôt obyvateľstva a vidieckej krajiny v obci Brehy
April 2019Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Hindická
Agronomická analýza technológie pestovania vybraných plodín
May 2012Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľuboš Homola
Hodnotenie zaburinenosti poľných plodín v poľnohospodárskom podniku Agro-Dvor, s.r.o
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Horniaková
Pestovanie a výživa citrusov v nádobách.
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Hricková
Výživa ľudí a onkologické ochorenia
April 2015Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Hudák
Invázne druhy rastlín v agroekosystémoch v okolí obce Pichné
May 2014Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Hudák
Pestovanie zemiakov technikou prisypávania
April 2016Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Hutárová
Agronomická analýza technológie pestovania obilnín
May 2012Displaying the final thesis
34.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jakub Chudý
Súčasné technológie pestovania kukurice v konvenčnom poľnohospodárstve.
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Julinyová
Niektoré parametre rastu Paulownie Klon in Vitro 112 na Slovensku
April 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Julinyová
Pestovanie a využitie rýchlo rastúcich drevín.
May 2015Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dana Jurková
Regulovanie pýru plazivého a jeho výskyt vo VPP Kolíňany
April 2015Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dana Jurková
Regulovanie pýru plazivého na ornej pôde
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adriana Kapcová
Vidiecke tradície a význam ich uchovávania
April 2016Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Tomáš Kiss
Buriny olejnín
May 2015Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tomáš Kiss
Buriny olejnín
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Klikáčová Ľachová
Dynamika zaburinenosti jačmeňa jarného vo VPP Kolíňany, hospodárstvo Kolíňany
April 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Ivana Kotlářová
Udržanie a využitie tradičných remesiel
April 2017Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Kováčiková
Zelenina a jej zaraďovanie do osevných postupov
April 2011Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Krkošeková
Zaburinenosť kukurice siatej v PD Cabaj - Čápor.
May 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Rastislav Kubaľák
Výskyt a regulácia burín v AGRIA Liptovský Ondrej a. s.
August 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Kubaľák
Výskyt a regulácia burín v AGRIA Liptovský Ondrej a. s.
August 2015Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Kučera
Regulácia burín vo vinohrade
April 2015Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Vladimír Kučera
Zaburinenosť vinohradov
May 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janka Lengyelová
Mikroregión Radošinka a jeho spolupráca pri obnove a rozvoji členských obcí
April 2016Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Janka Lengyelová
Porovnanie konvenčného a ekologického hospodárenia v dvoch poľnohospodárskych podnikoch
May 2014Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Naďa Lohyňová
Návrh nových osevných postupov na regozemi
April 2013Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Mátyás, PhD.
Regulácia zaburinenosti kapusty repkovej pravej.
April 2011Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Mechura
Osevné postupy a striedanie plodín v poľnohospodárskom podniku SHR Ing. Jozef Mechura, farma Hurbanovce
April 2011Displaying the final thesis
55.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Lenka Michalíková
Morfologická charakteristika slnečnice ročnej (Helianthus annuus L.)
April 2016Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Mikla
Návrh ekologických osevných postupov pre Poľnohospodárske družstvo Špačince
April 2016Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jozef Miksa
Výskyt burín na poliach Šľachtiteľskej stanice Horné Chlebany
April 2014Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miloš Minár
Buriny a ich regulácia v PD Bátovce
April 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Zuzana Nádaždyová
História a súčasnosť agroturizmu na Slovensku
April 2018Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dávid Nemček
Buriny v ovocných sadoch
May 2013Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Nemček
Regulovanie burín v sade jabloní
April 2015Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michaela Némethová
História a súčasnosť poľnohospodárskeho družstevníctva na Slovensku
May 2016Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Némethová
Výskyt a regulácia burín v porastoch kukurice
April 2018Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Júlia Nociarová
Výskyt pýru plazivého a pichliača roľného vo VPP Kolíňany, hospodárstvo Kolíňany.
April 2014Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Bibiána Pagáčová
Kriticky ohrozené druhy z čeľade vstavačovitých v CHKO Východné Karpaty
May 2012Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Paulíková
Pestovanie a možnosti využitia Paulownie Klon in Vitro 112 na Slovensku
April 2018Displaying the final thesis
67.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Daniel Rohaľ
Buriny a ich regulácia v Poľnodružstve Kružlov
May 2011Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Rusinko
Vplyv aminokyselinových doplnkov stravy na telesnú zdatnosť aktívnych športovcov.
April 2015Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Slavomíra Simanová
Dvojročné a trváce buriny poľných plodín
May 2015Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubica Slováková
Regulácia burín v Poľnohospodárskom družstve Zavar.
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Kristián Stachura
Buriny v porastoch pšenice letnej formy ozimnej
May 2015Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristián Stachura
Buriny v porastoch pšenice letnej formy ozimnej
May 2015Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Romana Sučanská
Pestovanie a možnosti využitia rýchlorastúcich dravín so zameraním na Paulowniu Klon in Vitro 112
April 2017Displaying the final thesis
74.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jozef Súder
Analýza štruktúry plodín a návrh ich zaradenia do osevných postupov v a.s. Magura, Čavoj.
May 2012Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Šeryová
Regulácia burín v PVOD Madunice
May 2013Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Patrik Šimko
Buriny v slnečnici ročnej a ich regulácia
April 2017Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Patrik Šimko
Výskyt burín v slnečnici ročnej vo VPP Kolíňany
April 2019Displaying the final thesis
78.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Katarína Špačinská
Buriny a ich regulácia vo vinohrade
April 2017Displaying the final thesis
79.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Katarína Špačinská
Výskyt burín vo vinohrade a ich regulácia
April 2015Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Špačinská
Zaburinenosť vinohradov
May 2013Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tatijana Štrbova
Buriny v sóji.
May 2015Displaying the final thesis
82.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatijana Štrbova
Zaburinenosť sóje fazuľovej a jej riešenie
April 2017Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Šubová
Hodnotenie zaburinenosti kultúrnych plodín v poľnohospodárskom podniku FERTILAGRO TRADING SK, s.r.o.
April 2013Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Šubová
Osevné postupy
May 2011Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lucia Šubová
História a súčasnosť Slovenského poľnohospodárskeho múzea
April 2018Displaying the final thesis
86.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Talárová
Možnosti vplyvu výživy na onkologické ochorenia
May 2018Displaying the final thesis
87.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrej Uhrák
Buriny a liečivé rastliny v repe cukrovej
May 2013Displaying the final thesis
88.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Andrej Uhrák
Liečivé rastliny a zdravie ľudí.
April 2015Displaying the final thesis
89.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vajdová
Regulácia durmana obyčajného na ornej pôde
May 2012Displaying the final thesis
90.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Vargová
Rozvoj turizmu a agroturizmu na Gemeri
May 2016Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Vargová
Výskyt a regulácia burín v porastoch slnečnice
April 2018Displaying the final thesis
92.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Vermes
Chránená krajinná oblasť Dunajské luhy a význam mokradí
May 2014Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Simona Veselovská
Tradície na vidieku a význam ich uchovávania
April 2016Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslava Vrábelová
Striedanie plodín a osevné postupy v Poľnohospodárskom družstve Jablonec.
May 2012Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Vrábľová
Analýza udržateľnosti rozvoja farmy SHR
May 2015Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Vrábľová
Projekt agroturistického využívania farmy
April 2017Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Terézia Záhorská
Posúdenie chutnosti rôznych krmovín pre kozu
April 2017Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Terézia Záhorská
Užitočné buriny v záhrade
May 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress