Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Pavol Slamka, PhD.
Identification number: 1342
University e-mail: 1342 [at] is.uniag.sk
 
Associate professor CSc./PhD. - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR) - terminated

     Projects
     
Publications
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesisUntil
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Dodávková
Výrobno- výživársky rozbor pôd na poľnohospodárskom družstve Zlatý Klas Urmince.
April 2011
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Gajdová
Hodnotenie zásobenosti pôdy živinami na základe ASP v PD Čachtice
May 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Gránek
Poškodenie porastu jačmeňa jarného aplikáciou kvapalného hnojiva DAM-390
April 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Henrieta Hanková, PhD.
Dynamika uvoľňovania živín z pomaly pôsobiacich priemyselných hnojív
May 2013
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Havala
Hodnotenie úrovne hnojenia a výpočet humusového salda v PD Hronské Kľačany
May 2011
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Havala
Návrh hnojenia vybraných poľnohospodárskych plodín v poľnohospodárskom podniku PD Hronské Kľačany
April 2013
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Jacko
Vplyv hnojiva Rokolan a Rokohumin na úrodu hľúz zemiakov
May 2017Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Jánošík
Optimalizácia výživy a hnojenia plodín vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku Kolíňany
March 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubica Jombíková
Agrochemický a výživársky rozbor poľnohospodárskeho podniku
May 2012
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukrécia Kandráčová
Zmeny foriem dusíka v pôde v dôsledku hnojenia priemyselnými hnojivami a ich vplyv na úrodu a kvalitu zrelých plodov jahôd
April 2017Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukrécia Kandráčová
Zmeny v tvorbe biomasy a obsahu živín pri pšenmici ozimnej hnojenej vybranými priemyselnými hnojivami
March 2015
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dominik Kevely
Optimalizácia hnojenia a výživy plodín v poľnohospodárskom podniku Agrospol Hontianske Nemce, družstvo
April 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominik Kevely
Vyhodnotenie stavu zásobenosti pôd živinami a pôdnej reakcie v poľnohospodárskom podniku Agrospol Hontianske Nemce, družstvo
April 2015Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adriana Kľuchtiaková
Vplyv aplikácie vybraných priemyselných hnojív na úrodu a kvalitu zrelých plodov jahôd
May 2016
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Kolečániová
Hodnotenie agrochemických charakteristík pôdy v PD Ivanka pri Nitre
May 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Kolečániová
Optimalizácia výživy rastlín v PD Ivanka pri Nitre
March 2014
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Anikó Kőrösiová
Hodnotenie zásobenosti pôd živinami a úrovne výživy poľnohospodárskych plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2013
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Bc. Anikó Kőrösiová
Hodnotenie zásobenosti pôd živinmi a úrovne výživy poľnohospodárskych plodín vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2012
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Malček
Hodnotenie úrovne hnojenia a výpočet humusového salda v poľnohospodárskom podniku SD - JHR Hriňová
May 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Malček
Návrh hnojenia vybraných poľnohospodárskych plodín v poľnohospodárskom podniku SD-JHR Hriňová
April 2013
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Sylvia Matušíková, PhD.
Účinok pomaly pôsobiaceho obaľovaného hnojiva na tvorbu fytomasy jahôd
May 2011
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ján Mikla
Vyhodnotenie stavu zásobenosti pôd živinami a pôdnej reakcie v poľnohospodárskom podniku Foodfarm, s.r.o. Dolné Trhovište
May 2016
Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Mosnáková
Charakteristika jahody obyčajnej z pestovateľského a nutričného hľadiska
April 2015Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jana Mosnáková
Vplyv lignitu v hnojive DASAMAG na úrodu a kvalitu zrna ovsa siateho
May 2017
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Rybárová, PhD.
Efektívnosť aplikácie dusíkatých hnojív fortifikovaných inhibítormi nitrifikácie
June 2018
Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Skopal
Komparácia konvenčných a konzervačných technológií spracovania pôdy z hľadiska bilancie uhlíka a základných živín
April 2015
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Skopal
Kumulatívny efekt obrábania pôdy a hnojenia na agrochemické parametre pôdy a úrodu zrna pri pestovaní kukurice siatej
April 2017Displaying the final thesis
28.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Jana Struhárová
Odber živín pšenicou ozimnou hnojenou rôznymi hnojivami
March 2015
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Šedivý
Druhy kompostov a ich význam pre výživu rastlín
March 2015
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Peter Šorec
Bilancia živín v poľnohospodárskom podniku Starohorská vinárska spoločnosť, družstvo so sídlom v Sebechleboch
April 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Šorec
Hodnotenie agrochemických parametrov pôdy na honoch RD Bzovík na základe výsledkov XI. a XII. cyklu ASP
May 2016
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Igor Štarke
Bilancia živín v poľnohospodárskom podniku SHR Ing. Igora Štarkeho so sídlom v Plavých Vozokanoch
April 2018
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Igor Štarke
Stanovenie zásobenosti pôd živinami a návrh hnojenia plodín na parceliach SHR Ing. Igora Štarkeho v Plavých Vozokanoch
May 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna-Monika Valkanová
Fyzikálno-chemické vlastnosti vybraných priemyselných hnojív
May 2012Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Anna-Monika Valkanová
Vplyv pomaly pôsobiacich hnojív na úrodu jahôd a zmeny obsahu živín v pôde
March 2014
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Várady, PhD.
Vplyv obaľovaného hnojiva na úrodu plodov jahôd a zmeny obsahu živín v pôde a nadzemnej fytomase
June 2011Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Vdovjak
Výrobno - výživársky rozbor v poľnohospodárskej firme La Terra, s.r.o.
April 2011
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Miroslav Vidňanský
Hodnotenie úrovne výživy a hnojenia plodín v poľnohospodárskom podniku MATEX s.r.o. Veľké Kapušany
May 2016
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Miroslav Vidňanský
Optimalizácia hnojenia poľných plodín a bilancia živín v poľnohospodárskom podniku NOP, a.s.
April 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lenka Želiarová
Účinok aplikácie priemyselných hnojív na obsah foriem dusíka v pôde, úrodu a kvalitu zrelých plodov jahôd
March 2017
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lenka Želiarová
Vplyv rôznych druhov hnojív na produkciu fytomasy a odber živín jačmeňom jarným
March 2015Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DTDiploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress