Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Identification number: 1344
 
Professor - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts
     
     
     
     Bodies
     
Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
TypeFinal thesisDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Dominika Ábrahámová
Poruchy acidobázickej rovnováhy vo vzťahu k niektorým civilizačným ochoreniam
May 2018
Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Anna Becková
Výživa športovcov
April 2017
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Alice Beňová
Fytoestrogény a ich účinky
May 2013
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tatiana Bukovská
Edukácia o výžive vo vzťahu k zdravotnému stavu
April 2013Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Katarína Fáziková
Rizikové a ochranné faktory aterosklerózy
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Terézia Filipejová, PhD.
Kvalita mlieka vo vzťahu k metabolickým poruchám dojníc.
Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Romana Komarňanská
Stravovacie návyky vytrvalostných bežcov na desať kilometrov
April 2014Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Vplyv metabolických ochorení dojníc na kvalitu mlieka
May 2015
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Kubranská
Stravovanie a zdravý životný štýl mladých ľudí stredných škôl
April 2014
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Aneta Mrázová
Mlieko a mliečne výrobky ako súčasť výživy ľudí
April 2017Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Aneta Mrázová
Protektívne a rizikové faktory kravského mlieka
May 2015Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Štefaňáková
Diagnostika osteoporózy prostredníctvom denzitometrie
April 2018Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubomíra Turňová
Vplyv výživy na vybrané ukazovatele vnútorného prostredia
April 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress