Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 1344
Univerzitný e-mail: jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
 

Kontakty     Výučba
     
     
Publikácie     Orgány     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Edukácia o výžive vo vzťahu k zdravotnému stavu
Autor: Ing. Tatiana Bukovská
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Oponent:Ing. Katarína Fatrcová Šramková, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Edukácia o výžive vo vzťahu k zdravotnému stavu
Abstrakt:
Výživa a stravovacie návyky významne vplývajú na zdravotný stav a celkovú kvalitu života. V diplomovej práci prezentujeme efektivitu edukácie o fyziologických účinkoch a princípoch dodržiavania racionálnej výživy na zdravotný stav klientov s nadhmotnosťou a obezitou liečených v Špecializovanom liečebnom ústave Marína, štátny podnik Kováčová. Rozčlenili sme ju na dve časti. V prvej teoretickej časti venujeme pozornosť výživovým odporúčaniam pre obyvateľov, dôsledkom nevhodného stravovania na zdravotný stav a edukácii o fyziologických účinkoch racionálnej výživy. V druhej prieskumnej časti prieskumom vyhodnocujeme dotazník zameraný na zistenie efektivity edukácie o fyziologických účinkoch a princípoch dodržiavania racionálnej výživy na zdravotný stav klientov s nadhmotnosťou a obezitou. Cieľom riešenej problematiky bolo preskúmanie základných vedomostí o fyziologických účinkoch racionálnej výživy a princípoch dodržiavania racionálnej výživy u klientov s nadhmotnosťou a obezitou. Preverili sme možnosti klientov s nadhmotnosťou a obezitou absolvovať komplexnú edukáciu o fyziologických účinkoch a princípoch dodržiavania racionálnej výživy. Zisťovali sme spokojnosť klientov s nadhmotnosťou a obezitou po absolvovaní edukácie v súvislosti so zlepšením celkového zdravotného stavu. Diplomovou prácou sme zmapovali vedomosti klientov o výžive v každodennom živote a vplyv komplexnej edukácie na zmenu stravovacích návykov.
Kľúčové slová:
Obezita, Edukácia, Výživa, Choroby pohybového systému

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene