Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 1344
Univerzitný e-mail: jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty
     
     Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov práce:
Vplyv metabolických ochorení dojníc na kvalitu mlieka
Autor: Mgr. Eva Kováčiková, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Juraj Mlynek, CSc.
Oponent 2:
Oponent 3:prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv metabolických ochorení dojníc na kvalitu mlieka
Abstrakt:
Zložky mlieka (bielkoviny, tuky, cukry minerálne látky, vitamíny, ale aj polyfenoly) sú charakterizované vysokou využiteľnosťou a biologickou hodnotou. V dôsledku narastajúcej mliekovej úžitkovosti dojníc sa zvyšujú nároky i na optimálny prísun správnych živín. Pokiaľ sa týmto nárokom nevenuje dostatočná pozornosť, vytvára sa priestor pre vznik mnohých metabolických porúch, ktoré sa môžu prejaviť v zložení a kvalite mlieka. Cieľom dizertačnej práce bolo analyzovať a zhodnotiť kvalitu mlieka dojníc v rôznych fázach laktačného cyklu s ohľadom na ich metabolický status. Použili sme vzorky krvi získané od 90 vysokoprodukčných dojníc Holštajnsko-Frízskeho plemena rozdelených do 5 skupín: PP - pred pôrodom (n=10); ZL - začiatok laktácie (n=20); VL - vrchol laktácie (n=20); SL - stred laktácie (n=20); KL - koniec laktácie (n=20) a vzorky mlieka od 80 z nich (skupiny ZL, VL, SL, KL). Hematologické a biochemické analýzy krvi sme vykonávali v laboratóriu klinickej biochémie a hematológie na Katedre fyziológie živočíchov FBP SPU v Nitre. Analýzy kvality mlieka boli realizované na Ústave systémov chovu, šľachtenia a kvality produktov (Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra) na Katedre fyziológie živočíchov, na Katedre hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov a na Katedre chémie SPU v Nitre. Takmer všetky hematologické parametre korešpondovali s referenčným rozpätím, čo svedčí o dobrom zdravotnom stave zvierat. Vo všetkých skupinách dojníc sme však zaznamenali znížený hematokrit, čo môže byť spôsobené anémiou alebo nedostatkom bielkovín v kŕmnej dávke. V našej práci sme zistili zvýšenie priemerných hodnôt aktivity pečeňových enzýmov AST a ALT. Najvyššie hodnoty dosahovali až na VL, kedy je pečeň najviac zaťažená. Aktivita GGT bola zvýšená vo všetkých fázach laktácie. V rámci skupín (ZL, VL, SL a KL) sme vytvorili korelácie medzi parametrami krvi a surového mlieka dojníc. Získali sme tak objektívny obraz o tom, ktorý z diagnostických nástrojov pre stanovenie metabolických porúch má vplyv na kvalitu mlieka. Pozorovali sme vyššiu tukovosť mlieka metabolicky zaťažených a subketotických dojníc. Naopak bachorová acidóza cez znížený obsah TAG v krvi mohla znižovať množstvo tuku v mlieku. Obsah bielkovín v mlieku bol najnižší na vrchole laktácie a ku koncu laktácie stúpal, čo mohlo byť spôsobené hormonálnymi zmenami pri začínajúcej gravidite. Vo všetkých skupinách množstvo laktózy spĺňalo normu STN 57 0529. Obsah močoviny v mlieku bol závislý najmä od prísunu energie a kumulácie amoniaku v bachore, ktorý vstupuje do krvného obehu a premieňa sa na močovinu v pečeni. Naše výsledky naznačujú, že na technologické vlastnosti mlieka vplývajú metabolizmus minerálnych látok, metabolická záťaž pečene a deficit energie. Na obsah horčíka v mlieku vplývalo mnoho faktorov, najmä minerálny metabolizmus, ale aj energetický metabolizmus dojnice, pretože sú spolu s fosforom esenciálnymi prvkami pri tvorbe ATP. Koncentrácia vápnika v mlieku bola podobne ako koncentrácia fosforu najvyššia na ZL, keďže organizmus dojnice počas gravidity zadržiava vápnik a fosfor v tele pre vývoj plodu a tvorbu kolostra. Pozitívne množstvo vápnika ovplyvňovala na začiatku a vrchole laktácie zvýšená aktivita enzýmu ALT, ktorý má diagnostický význam pri záťaži pečene. Na základe získaných výsledkov je možné konštatovať, že parametre kvality mlieka boli ovplyvnené metabolickými poruchami dojníc.
Kľúčové slová:
metabolické poruchy, mlieko, dojnice, metabolický profilový test

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene