Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 1344
Univerzitný e-mail: jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
 

Kontakty          Projekty
     
     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Stravovacie návyky vytrvalostných bežcov na desať kilometrov
Autor:
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci práce:
prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Oponent:
MUDr. Peter Chlebo, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Stravovacie návyky vytrvalostných bežcov na desať kilometrov
Abstrakt:
ABSTRAKT Každý vytrvalostní bežec by mal mať zabezpečenú stravu určitej zodpovedajúcej kvality. Strava nie je len životným potešením, je to taktiež veľmi dôležitý spôsob, ako podporiť výkonnosť. Treba si uvedomiť, že neexistuje žiadna špeciálna diéta zaručujúca špecifické zvýšenie výkonnosti. Stravovacie nároky a celkové energetické krytie je u každého jedinca individuálne a špecifické. Závisí od mnohých faktorov, medzi ktoré patria hlavne vek, pohlavie, charakter telesnej či duševnej záťaže a podobne. Pre všetkých športovcov však platia určité všeobecné zásady a pravidlá, ktorých rešpektovaním a osvojením si pomôžu zvýšiť nielen svoju výkonnosť, ale zlepší sa tým ich celkový zdravotný stav, čo potom pozitívne vplýva na psychiku i celkovú pohodu počas pretekov. Je potrebné, aby si športovci uvedomovali vytváranie určitých správnych stravovacích návykov, ktoré budú mať veľký vplyv na ich ďalší športový vývoj. Každodenné správne stravovanie vyžaduje starostlivé rozvrhnutie denných dávok a mať k dispozícií hodnotné kvalitné potraviny. Športovú výživu pozdvihuje na novú úroveň nutričný timing (načasovanie). Nutričný timing dokáže podporiť ako krátkodobú, tak í dlhodobú regeneráciu organizmu opotrebovaného a vyčerpaného intenzívnou záťažou, tréningom i pretekom, čo športovcom umožní zostať silnými a zdravými po celú sezónu. Cieľom diplomovej práce bolo zistiť výživové zvyklosti športovcov zaoberajúcich sa dlhodobým výkonom s vysokým energetickým výdajom. V teoretickej časti sme sa zoznámili s problematikou využitia jednotlivých živín pre tvorbu energie. Zaoberali sme sa zásadami racionálnej výživy ako faktoru bežeckého vytrvalostného výkonu. Na dosiahnutie cieľov práce boli použité odborné literárne zdroje zo športovej, lekárskej a nutričnej oblasti športovcov, vypracovanie a rozoslanie anketových otázok, následne tiež štatistické vyhodnotenie vlastného dotazníka. Cieľovú skupinu pritom tvorilo 45 vrcholových a rekreačných športovcov (mužov a žien), súťažiacich v pretekoch vytrvalostného behu na 10 km. Ťažisko práce tvorí kvantitatívne prieskumné šetrenie, analýza dát a interpretácia výsledkov.
Kľúčové slová:
športová výživa, vytrvalosť, živiny, energia, hydratácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene