Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 1344
Univerzitný e-mail: jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
 

     Výučba          Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv výživy na vybrané ukazovatele vnútorného prostredia
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Jana Kopčeková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Vplyv výživy na vybrané ukazovatele vnútorného prostredia
Abstrakt:
Výživa, životný štýl a stravovacie návyky významne ovplyvňujú vnútorné prostredie organizmu a tým aj celkové zdravie človeka. V diplomovej práci riešime problematiku vplyvu výživy na metabolické procesy (stálosť pH biologických tekutín organizmu). Práca je rozčlenená na dve časti. V prvej časti dotazníkovým prieskumom vyhodnocujeme stravovacie návyky a výživové preferencie respondentov. Druhá, experimentálna časť diplomovej práce bola zameraná na objasnenie hypotézy vplyvu výživy na zmeny pH biologických tekutín (sliny a moč). Pokus bol realizovaný formou diétnych dní (sacharidový, bielkovinový, zeleninový) s predpísaným jedálnym lístkom. Probandi si merali hodnoty pH telových tekutín počas jednotlivých diétnych dní. Výsledky dotanzíkového prieskumu nám ukázali, že respondenti disponujú dostatkom informácií o zdravej výžive. Výsledky pH priemerných hodnôt slín pri sacharidovej strave: najnižšia 6,3 a najvyššia 7,1; pri konzumácií bielkovín bola hodnota pH: najnižšia 6,1 a najvyššia 7,0; pri zeleninovej diéte boli hodnoty pH: najnižšia 6,2 a najvyššia 7,0. Výsledky pH priemerných hodnôt moču pri sacharidovej diéte: najnižšia 5,6 a najvyššia 6,2; pri zvýšenej konzumácií bielkovín boli hodnoty: najnižšia 5,9 a najvyššia 6,3; pri zeleninovej strave boli priemerné hodnoty pH moču: najnižšia 5,4 a najvyššia 6,7. Výskum v oblasti interakcie výživy a zdravia a hodnotenie metabolických procesov z hľadiska výživy, fyziologického stavu a prevencie chorôb nutričného charakteru ostávajú dôležitým bodom ďalšieho výskumu.
Kľúčové slová:
pH hodnota, výživa, moč, sliny, acidobázická rovnováha, choroba

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene