Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Identifikačné číslo: 1344
Univerzitný e-mail: jaroslav.kovacik [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Poruchy acidobázickej rovnováhy vo vzťahu k niektorým civilizačným ochoreniam
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Poruchy acidobázickej rovnováhy vo vzťahu k niektorým civilizačným ochoreniam
Abstrakt:V bakalárskej práci na základe najnovších vedeckých poznatkov získaných z domácej a zahraničnej literatúry poukazujeme do akej miery sa poruchy acidobázickej rovnováhy organizmu podieľajú na vzniku a priebehu niektorých onemocnení, ktoré patria medzi tzv. civilizačné ochorenia. Cieľom práce bolo aj objasniť význam hodnotenia niektorých ukazovateľov vnútorného prostredia vo vzťahu k racionálnej výžive a popísať protektívny účinok zdravej výživy pri udržiavaní acidobázickej rovnováhy ako jedného z najdôležitejších faktorov stability vnútorného prostredia. Kľúčové slová: pH hodnota, acidobázická rovnováha, civilizačné ochorenia, výživa
Kľúčové slová:
výživa, acidobázická rovnováha, civilizačné ochorenia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene