Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Identification number: 1345
University e-mail: peter.massanyi [at] uniag.sk
 
professor DrSc. - Department of Animal Physiology (FBFS)
Chief official - Department of Animal Physiology (FBFS)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Androvič
Reprodukčná toxicita olova
April 2013Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Žofia Ballonová
Účinok neionizujúceho elektromagnetického žiarenia na kvalitu spermií býkov
March 2016Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bencová
Účinok verbascoside na minerálny profil králika domáceho
April 2012Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriama Bieliková
Biogénne a rizikové prvky v cottage cheese
April 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Klaudia Bíziková
Vplyv glycerolu na pohyblivosť spermií králikov
April 2012Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Borbélyová
Antioxidanty v biológii a potravinárstve
April 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mária Brandysová
Účinok tylozínu na motilitu spermií moriakov a kohútov
April 2014Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Edita Csermanová
Účinok sumachu na vybrané parametre metabolického profilu
April 2011Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Černá, PhD.
Vplyv hypertermického stresu na biochemické parametre krvi králikov.
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Daňo
Pôsobenie zinku na spermie králikov in vitro
April 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Darnadyová
Analýza vybraných xenobiotík v krvi koní
April 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Beáta Dudejová
Biogénne prvky a xenobiotiká v králičom mäse
April 2014Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Beáta Dudejová
Koncetrácia vybraných ťažkých kovov v orgánoch králika domáceho a zajaca poľného
March 2016Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Fandly
Účinok sumachu na koncentrácie cholesterolu a triglyceridov v krvi
April 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): MVDr. Diana Fülöpová, PhD.
Cytotoxicita vybraných aminoglykozidových a makrolidových antibiotík v bunkách živočíchov.
July 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marianna Fuseková
Účinok tylozínu na motilitu spermií býkov a králikov
March 2014Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Andrea Gáborová
Hodnotenie parametrov metabolického profilu zvierat
May 2010Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Andrea Gáborová
Hodnotenie parametrov metabolického profilu zvierat
April 2013Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ľuboš Gajdoš
Biologické princípy využitia chovu a reprodukčný potenciál dážďoviek
April 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Gajdošová
Biogénne prvky a xenobiotiká vo vybraných vzorkách mlieka
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Gajdošová
Koncentrácie vybraných prvkov v mlieku
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Gubáň
Faktory ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov - fyziologický roztok
March 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Gubáň
Riedenie ejakulátov moriakov
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Marko Halo
Determinácia účinkov vybraných prírodných látok na kvalitu spermií žrebcov
September 2021Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marko Halo
Vplyv konzervačného média a biochemických ukazovateľov semennej plazmy na pohyblivosť spermií žrebcov
April 2017Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Kristína Hanusová
Vplyv nových riedidiel na pohyblivosť a životaschopnosť spermií králikov
March 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Mário Hojčuš
Motilita spermií moriakov v závislosti od veku
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mário Hojčuš
Pôsobenie taurínu na spermie králikov in vitro
April 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Monika Chylová
Molekulárno-genetická analýza génu KERA v 4 rodinách s výskytom ochorenia cornea plana
April 2019Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Kimak
Účinok sumachu na parametre enzymatického profilu
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Róbert Kirchner
Hematologické, biochemické a molekulárne parametre krvi vo vzťahu k xenobiotikám (externa)
September 2022Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Klieštíková
Fyziológia krvi králikov
April 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikola Knížatová
Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na kvalitu ejakulátu králikov
April 2018Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikola Knížatová
Koncentrácie biogénnych a rizikových prvkov v reprodukčných orgánoch mačiek a súk
April 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kolenčíková
Účinok teploty a média na pohybové parametre spermií moriakov
April 2011Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eduard Kolesár, PhD.
Determinácia účinkov amygdalínu na samčí reprodukčný systém králika
September 2019Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adrian Koronczi
Vplyv síranu meďnatého na pohyblivosť spermií moriakov
May 2014Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Mgr. Renáta Kováčová, PhD.
Mikrobiálna kontaminácia ejakulátov a detekcia účinku vybraných antibiotík na parametre pohyblivosti spermií
June 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Marcinka
Sumach ako aditívum v kŕmnej zmesi a jeho vplyv na kvalitu ejakulátu
April 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Petra Masaryková
Pohyblivosť spermií plemenných jeleňov v definovaných podmienkach
April 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Mažár
Bendiokarbamát - zdravotné riziká
May 2012Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Mažár
Vplyv bendiokarbamátu na pečeň
April 2014Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tatiana Minárová
Biogénne prvky a xenobiotiká vo vybraných jogurtoch
April 2011Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Mišura
Účinok teploty na pohyblivosť spermií
May 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Ondríková
Vplyv fytoestrogénov na pohyblivosť spermií býkov
April 2013Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alžbeta Poláková
Rizikové a biogénne prvky v termizovaných tvarohovo–smotanových dezertoch
April 2015Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alžbeta Poláková
Zloženie medu a jeho kontaminanty
April 2013Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martina Rafajová, PhD.
Kvantifikácia pohyblivosti a štruktúry býčich spermií po pridaní vybraných implementorov in vitro.
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Veronika Segéňová
Prírodne látky a vplyv na hepatálne parametre
April 2013Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Segéňová
Vplyv rastlinného výťažku verbascoside na hepatálne parametre králika
April 2015Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Sekerková
Divina ako potravina s vysokou kvalitou
May 2017Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jana Sekerková
Účinok bielkovinového večerného chleba na hematologické parametre krvi zdravých a diabetických jedincov
April 2019Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marta Sekerková
Parametre zdravia pacientov pred komplexnou kúpeľnou starostlivosťou a návrh diétneho stravovania
April 2015Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marta Sekerková
Redukčná diéta pri komplexnej kúpeľnej liečbe pacientov s ochorením pohybového aparátu
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominika Skopalová
Faktory ovplyvňujúce pohyblivosť spermií- kyselina salicylová
April 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Aditívne látky ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov in vitro
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Sloboda
Rezorcinol - využitie a riziká
April 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Slyšková
Pôsobenie kofeínu na pohyblivosť spermií moriakov in vitro
April 2013Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Slyšková
Účinok pridania kofeínu na pohyblivosť spermií králika in vitro
May 2011Displaying the final thesis
60.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Pavol Staník
Syry – charakteristika a význam vo výžive
May 2016Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Steinerová
Fyziológia krvi
May 2013Displaying the final thesis
62.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lucia Strapáková
Efekt rezorcinolu na kvalitu býčich spermií in vitro
April 2014Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Strečanský
Vplyv veku na hematologické a biochemické ukazovatele koní
April 2017Displaying the final thesis
64.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michaela Sumerová
Stanovení rizikových a biogenních prvků v jogurtových složkách
April 2013Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Aladár Surovec
Hodnotenie pohyblivosti spermií moriakov
May 2011Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Silvia Sztiszkalová
Chlieb vo výžive ľudí
May 2017Displaying the final thesis
67.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Tirpák
Antioxidačný potenciál taurínu v inseminačných dávkach býkov
March 2016Displaying the final thesis
68.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Filip Tirpák
Spermatocytotoxicita vybraných toxikantov
September 2020Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Filip Tirpák
Vplyv taurínu na býčie spermie v procese kryokonzervácie
April 2014Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Alena Tokárová
Reprodukcia moriek
May 2012Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Alena Tokárová
Účinok taurínu na pohyblivosť spermií moriakov
April 2014Displaying the final thesis
72.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): MUDr. Iveta Urbanová
Modulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch in vitro
October 2023Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress