Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Identifikačné číslo: 1345
Univerzitný e-mail: peter.massanyi [at] uniag.sk
 
Vedúci pracoviska - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

     
Výučba     Projekty     Publikácie     
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Androvič
Reprodukčná toxicita olova
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Žofia Ballonová
Účinok neionizujúceho elektromagnetického žiarenia na kvalitu spermií býkov
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eva Bencová
Účinok verbascoside na minerálny profil králika domáceho
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Miriama Bieliková
Biogénne a rizikové prvky v cottage cheese
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Klaudia Bíziková
Vplyv glycerolu na pohyblivosť spermií králikov
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Kristína Borbélyová
Antioxidanty v biológii a potravinárstve
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Brandysová
Účinok tylozínu na motilitu spermií moriakov a kohútov
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Kristián Breja
Hodnotenie účinku aditív inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Edita Csermanová
Účinok sumachu na vybrané parametre metabolického profilu
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martina Černá, PhD.
Vplyv hypertermického stresu na biochemické parametre krvi králikov.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Daňo
Pôsobenie zinku na spermie králikov in vitro
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Eva Darnadyová
Analýza vybraných xenobiotík v krvi koní
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Beáta Dudejová
Biogénne prvky a xenobiotiká v králičom mäse
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Beáta Dudejová
Koncetrácia vybraných ťažkých kovov v orgánoch králika domáceho a zajaca poľného
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jaroslav Fandly
Účinok sumachu na koncentrácie cholesterolu a triglyceridov v krvi
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: MVDr. Diana Fülöpová, PhD.
Cytotoxicita vybraných aminoglykozidových a makrolidových antibiotík v bunkách živočíchov.
júl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Marianna Fuseková
Účinok tylozínu na motilitu spermií býkov a králikov
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Bc. Andrea Gáborová
Hodnotenie parametrov metabolického profilu zvierat
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Andrea Gáborová
Hodnotenie parametrov metabolického profilu zvierat
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Ľuboš Gajdoš
Biologické princípy využitia chovu a reprodukčný potenciál dážďoviek
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dominika Gajdošová
Biogénne prvky a xenobiotiká vo vybraných vzorkách mlieka
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dominika Gajdošová
Koncentrácie vybraných prvkov v mlieku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Gubáň
Faktory ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov - fyziologický roztok
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Gubáň
Riedenie ejakulátov moriakov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Marko Halo
Determinácia účinkov vybraných prírodných látok na kvalitu spermií žrebcov
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Halo
Vplyv konzervačného média a biochemických ukazovateľov semennej plazmy na pohyblivosť spermií žrebcov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kristína Hanusová
Vplyv nových riedidiel na pohyblivosť a životaschopnosť spermií králikov
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Hojčuš
Motilita spermií moriakov v závislosti od veku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mário Hojčuš
Pôsobenie taurínu na spermie králikov in vitro
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Monika Chylová
Molekulárno-genetická analýza génu KERA v 4 rodinách s výskytom ochorenia cornea plana
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Kimak
Účinok sumachu na parametre enzymatického profilu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Róbert Kirchner
Hematologické, biochemické a molekulárne parametre krvi vo vzťahu k xenobiotikám (externa)
september 2022
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lenka Klieštíková
Fyziológia krvi králikov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Nikola Knížatová
Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na kvalitu ejakulátu králikov
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikola Knížatová
Koncentrácie biogénnych a rizikových prvkov v reprodukčných orgánoch mačiek a súk
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrea Kolenčíková
Účinok teploty a média na pohybové parametre spermií moriakov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Eduard Kolesár, PhD.
Determinácia účinkov amygdalínu na samčí reprodukčný systém králika
september 2019
Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrian Koronczi
Vplyv síranu meďnatého na pohyblivosť spermií moriakov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Mgr. Renáta Kováčová, PhD.
Mikrobiálna kontaminácia ejakulátov a detekcia účinku vybraných antibiotík na parametre pohyblivosti spermií
jún 2017
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Marcinka
Sumach ako aditívum v kŕmnej zmesi a jeho vplyv na kvalitu ejakulátu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Petra Masaryková
Pohyblivosť spermií plemenných jeleňov v definovaných podmienkach
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Mažár
Bendiokarbamát - zdravotné riziká
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Mažár
Vplyv bendiokarbamátu na pečeň
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Minárová
Biogénne prvky a xenobiotiká vo vybraných jogurtoch
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Mišura
Účinok teploty na pohyblivosť spermií
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Ondríková
Vplyv fytoestrogénov na pohyblivosť spermií býkov
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alžbeta Poláková
Rizikové a biogénne prvky v termizovaných tvarohovo–smotanových dezertoch
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alžbeta Poláková
Zloženie medu a jeho kontaminanty
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Martina Rafajová, PhD.
Kvantifikácia pohyblivosti a štruktúry býčich spermií po pridaní vybraných implementorov in vitro.
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Veronika Segéňová
Prírodne látky a vplyv na hepatálne parametre
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Segéňová
Vplyv rastlinného výťažku verbascoside na hepatálne parametre králika
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Sekerková
Divina ako potravina s vysokou kvalitou
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Sekerková
Účinok bielkovinového večerného chleba na hematologické parametre krvi zdravých a diabetických jedincov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marta Sekerková
Parametre zdravia pacientov pred komplexnou kúpeľnou starostlivosťou a návrh diétneho stravovania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marta Sekerková
Redukčná diéta pri komplexnej kúpeľnej liečbe pacientov s ochorením pohybového aparátu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Skopalová
Faktory ovplyvňujúce pohyblivosť spermií- kyselina salicylová
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Aditívne látky ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov in vitro
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Daniel Sloboda
Rezorcinol - využitie a riziká
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lucia Slyšková
Pôsobenie kofeínu na pohyblivosť spermií moriakov in vitro
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lucia Slyšková
Účinok pridania kofeínu na pohyblivosť spermií králika in vitro
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Dušan Solár
Nutričné ukazovatele, biogénne prvky a rizikové prvky v technologickom procese spracovania klobás
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Pavol Staník
Syry – charakteristika a význam vo výžive
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Steinerová
Fyziológia krvi
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Lucia Strapáková
Efekt rezorcinolu na kvalitu býčich spermií in vitro
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Strečanský
Vplyv veku na hematologické a biochemické ukazovatele koní
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Sumerová
Stanovení rizikových a biogenních prvků v jogurtových složkách
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Aladár Surovec
Hodnotenie pohyblivosti spermií moriakov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Silvia Sztiszkalová
Chlieb vo výžive ľudí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Tirpák
Antioxidačný potenciál taurínu v inseminačných dávkach býkov
marec 2016
Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca je odovzdaná
DizP
Autor: Ing. Filip Tirpák
Biogénne kovy a xenobiotiká indukujú spermatocytotoxicitu u vybraných druhov zvierat
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Filip Tirpák
Vplyv taurínu na býčie spermie v procese kryokonzervácie
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alena Tokárová
Reprodukcia moriek
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alena Tokárová
Účinok taurínu na pohyblivosť spermií moriakov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: MUDr. Iveta Urbanová
Modulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch in vitro
október 2023
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná