Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Identifikačné číslo: 1345
Univerzitný e-mail: peter.massanyi [at] uniag.sk
 
profesor DrSc. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci pracoviska - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Peter Androvič
Reprodukčná toxicita olova
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Žofia Ballonová
Účinok neionizujúceho elektromagnetického žiarenia na kvalitu spermií býkov
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Bencová
Účinok verbascoside na minerálny profil králika domáceho
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miriama Bieliková
Biogénne a rizikové prvky v cottage cheese
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Klaudia Bíziková
Vplyv glycerolu na pohyblivosť spermií králikov
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Kristína Borbélyová
Antioxidanty v biológii a potravinárstve
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mária Brandysová
Účinok tylozínu na motilitu spermií moriakov a kohútov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Edita Csermanová
Účinok sumachu na vybrané parametre metabolického profilu
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martina Černá, PhD.
Vplyv hypertermického stresu na biochemické parametre krvi králikov.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Adam Daňo
Pôsobenie zinku na spermie králikov in vitro
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Eva Darnadyová
Analýza vybraných xenobiotík v krvi koní
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Beáta Dudejová
Biogénne prvky a xenobiotiká v králičom mäse
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Beáta Dudejová
Koncetrácia vybraných ťažkých kovov v orgánoch králika domáceho a zajaca poľného
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Fandly
Účinok sumachu na koncentrácie cholesterolu a triglyceridov v krvi
apríl 2012Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: MVDr. Diana Fülöpová, PhD.
Cytotoxicita vybraných aminoglykozidových a makrolidových antibiotík v bunkách živočíchov.
júl 2012Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marianna Fuseková
Účinok tylozínu na motilitu spermií býkov a králikov
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Bc. Andrea Gáborová
Hodnotenie parametrov metabolického profilu zvierat
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrea Gáborová
Hodnotenie parametrov metabolického profilu zvierat
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Ľuboš Gajdoš
Biologické princípy využitia chovu a reprodukčný potenciál dážďoviek
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominika Gajdošová
Biogénne prvky a xenobiotiká vo vybraných vzorkách mlieka
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Gajdošová
Koncentrácie vybraných prvkov v mlieku
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Gubáň
Faktory ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov - fyziologický roztok
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Gubáň
Riedenie ejakulátov moriakov
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Marko Halo
Determinácia účinkov vybraných prírodných látok na kvalitu spermií žrebcov
september 2021Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Halo
Vplyv konzervačného média a biochemických ukazovateľov semennej plazmy na pohyblivosť spermií žrebcov
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristína Hanusová
Vplyv nových riedidiel na pohyblivosť a životaschopnosť spermií králikov
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Hojčuš
Motilita spermií moriakov v závislosti od veku
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mário Hojčuš
Pôsobenie taurínu na spermie králikov in vitro
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Monika Chylová
Molekulárno-genetická analýza génu KERA v 4 rodinách s výskytom ochorenia cornea plana
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Kimak
Účinok sumachu na parametre enzymatického profilu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Róbert Kirchner
Hematologické, biochemické a molekulárne parametre krvi vo vzťahu k xenobiotikám (externa)
september 2022Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lenka Klieštíková
Fyziológia krvi králikov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Nikola Knížatová
Determinácia účinku kombinácie rias a polyfenolov na kvalitu ejakulátu králikov
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Nikola Knížatová
Koncentrácie biogénnych a rizikových prvkov v reprodukčných orgánoch mačiek a súk
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrea Kolenčíková
Účinok teploty a média na pohybové parametre spermií moriakov
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Eduard Kolesár, PhD.
Determinácia účinkov amygdalínu na samčí reprodukčný systém králika
september 2019Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Adrian Koronczi
Vplyv síranu meďnatého na pohyblivosť spermií moriakov
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Mgr. Renáta Kováčová, PhD.
Mikrobiálna kontaminácia ejakulátov a detekcia účinku vybraných antibiotík na parametre pohyblivosti spermií
jún 2017Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Marcinka
Sumach ako aditívum v kŕmnej zmesi a jeho vplyv na kvalitu ejakulátu
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Petra Masaryková
Pohyblivosť spermií plemenných jeleňov v definovaných podmienkach
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Mažár
Bendiokarbamát - zdravotné riziká
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Mažár
Vplyv bendiokarbamátu na pečeň
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tatiana Minárová
Biogénne prvky a xenobiotiká vo vybraných jogurtoch
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Mišura
Účinok teploty na pohyblivosť spermií
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Zuzana Ondríková
Vplyv fytoestrogénov na pohyblivosť spermií býkov
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alžbeta Poláková
Rizikové a biogénne prvky v termizovaných tvarohovo–smotanových dezertoch
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alžbeta Poláková
Zloženie medu a jeho kontaminanty
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Martina Rafajová, PhD.
Kvantifikácia pohyblivosti a štruktúry býčich spermií po pridaní vybraných implementorov in vitro.
Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Veronika Segéňová
Prírodne látky a vplyv na hepatálne parametre
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Veronika Segéňová
Vplyv rastlinného výťažku verbascoside na hepatálne parametre králika
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jana Sekerková
Divina ako potravina s vysokou kvalitou
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jana Sekerková
Účinok bielkovinového večerného chleba na hematologické parametre krvi zdravých a diabetických jedincov
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marta Sekerková
Parametre zdravia pacientov pred komplexnou kúpeľnou starostlivosťou a návrh diétneho stravovania
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marta Sekerková
Redukčná diéta pri komplexnej kúpeľnej liečbe pacientov s ochorením pohybového aparátu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Skopalová
Faktory ovplyvňujúce pohyblivosť spermií- kyselina salicylová
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Slanina, PhD.
Aditívne látky ovplyvňujúce motilitu spermií moriakov in vitro
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Sloboda
Rezorcinol - využitie a riziká
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Slyšková
Pôsobenie kofeínu na pohyblivosť spermií moriakov in vitro
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Lucia Slyšková
Účinok pridania kofeínu na pohyblivosť spermií králika in vitro
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Staník
Syry – charakteristika a význam vo výžive
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Michaela Steinerová
Fyziológia krvi
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lucia Strapáková
Efekt rezorcinolu na kvalitu býčich spermií in vitro
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Strečanský
Vplyv veku na hematologické a biochemické ukazovatele koní
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michaela Sumerová
Stanovení rizikových a biogenních prvků v jogurtových složkách
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Aladár Surovec
Hodnotenie pohyblivosti spermií moriakov
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Silvia Sztiszkalová
Chlieb vo výžive ľudí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Filip Tirpák
Antioxidačný potenciál taurínu v inseminačných dávkach býkov
marec 2016Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Filip Tirpák
Spermatocytotoxicita vybraných toxikantov
september 2020Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Filip Tirpák
Vplyv taurínu na býčie spermie v procese kryokonzervácie
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Alena Tokárová
Reprodukcia moriek
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Alena Tokárová
Účinok taurínu na pohyblivosť spermií moriakov
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: MUDr. Iveta Urbanová
Modulačné účinky xenobiotík a bioaktívnych látok v bunkových modeloch in vitro
október 2023Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná