Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Identifikační číslo: 1345
Univerzitní e-mail: peter.massanyi [at] uniag.sk
 
profesor DrSc. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedoucí pracoviště - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Omezit na:rok zahájení: rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

StavPoř.Název projektuGarantDruhOficiální roleOdkdyDokdy
1 Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvieratP. MassanyiGA SPUgarant01.01.200131.12.2001
2 Antioxidačný potenciál prírodných látok v eliminácii negatívnych účinkov kontaminantov prodtredia na živočíšne bunkyM. CapcarováVEGAriešiteľ01.01.201231.12.2014
3 Aplicación de Tecnología de Reproducción Asistida de Alta Complejidad ISCI en la Producción de Embriones de Alpaca Mediante MicromanipulacionP. MassanyiBilaterálna spoluprácagarant01.01.201831.12.2018
4 Aspekty cytoprotektivity a cytotoxicity bioaktívnych látok v rôznych podmienkachP. MassanyiVšeobecné výzvygarant01.07.201731.12.2021
5 Enhancing Food Safety programmes, (re)training, awareness and practices in three Central Asian countries (KG, TJ, UZ), SAFE2EATP. MassanyiErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant20.01.2020
6 Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunkyM. CapcarováVEGAriešiteľ01.01.201531.12.2018
7 Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of UzbekistanP. MassanyiTempusgarant11.01.201431.03.2017
8 Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémovP. MassanyiGranty nadáciígarant15.07.201912.10.2020
9 Inovácia a integrácia výučby vybraných predmetov študijného programu "Aplikovaná biológia" s využitím tuning metodológieP. MassanyiKEGAgarant01.01.201531.12.2017
10 Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie"P. MassanyiKEGAgarant01.01.201831.12.2020
11 Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environmentP. MassanyiErasmus Mundusgarant01.01.201501.01.2015
12 In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov.P. MassanyiMVTSgarant01.01.200731.12.2008
13 Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia.P. MassanyiMVTSgarant01.01.200731.12.2011
14 Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr.P. MassanyiUPgarant01.01.200531.12.2005
15 Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr.P. MassanyiUPgarant01.01.200631.12.2006
16 Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitroP. MassanyiMVTSgarant01.01.201931.12.2019
17 Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”P. MassanyiErasmus+ KA2 Budovanie kapacít v oblasti vyššieho vzdelávaniagarant21.01.2020
18 Príprava vysokoškolských učebných textov a návodov na praktické cvičenia z histológie a cytológie - zabezpečenie výuky študijných predmetov nového študijného programu.P. MassanyiKEGAgarant01.01.200631.12.2008
19 Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČRP. MassanyiZmluva o dielogarant01.05.202031.07.2023
20 Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro.P. MassanyiVEGAgarant01.01.200831.12.2010
21 Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro.P. MassanyiVEGAgarant01.01.200831.12.2010
22 Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človekaP. MassanyiVEGAgarant01.01.200331.12.2005
23 Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človekaP. MassanyiVEGAgarant01.01.200531.12.2007
24 Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.P. MassanyiVEGAgarant01.01.200531.12.2007
25 Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.P. MassanyiVEGAgarant01.01.200231.12.2004
26 Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémovP. MassanyiVEGAgarant01.01.201131.12.2014
27 Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro.P. MassanyiMVTSgarant01.01.200531.12.2006
28 Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro.P. MassanyiMVTSgarant01.01.200531.12.2006
29 Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v UzbekistaneP. MassanyiTempusgarant01.12.201331.03.2017
30 Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program "Aplikovaná biológia" - Fyziológia bunky.P. MassanyiKEGAgarant01.01.200631.12.2008
31 Výroba bioaktívnych zložiek krmív s vysokou pridanou hodnotou mliečnou fermentáciou agrofarmovej biomasy v kombinácii s olivovým mlynom, vinárskymi a mliekarenskými odpadmiP. MassanyiHorizontgarant25.04.201525.04.2015
32 Xenobiotiká a bioaktívne látky - detekcia vo vybraných telových tekutinách a účinky na fyziologické a celulárne funkcieP. MassanyiVEGAgarant01.01.201831.12.2021
33 Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazeníP. MassanyiGranty nadáciígarant01.01.201731.12.2017
34 14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 2018P. MassanyiSmall Grants STOP!!!garant01.05.201831.12.2018

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:podanýřešený
Neaktivní stavy:ukončenýzamítnutý