Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Identifikačné číslo: 1345
Univerzitný e-mail: peter.massanyi [at] uniag.sk
 
profesor DrSc. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány          

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
GarantDruhOficiálne úlohyOdkedy
Dokedy
1
 Analýza účinkov niektorých rizikových faktorov na zdravie zvieratP. Massanyi
GA SPU (Grantová agentúra SPU v Nitre)
garant
01.01.200131.12.2001
2M. CapcarováVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)riešiteľ01.01.2012
31.12.2014
3
P. Massanyi
Bilaterálna spolupráca
garant01.01.201831.12.2018
4P. Massanyi
Všeobecné výzvy
garant01.07.201731.12.2021
5P. MassanyiErasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
20.01.2020
6 Faktory potravového reťazca: Molekulárne mechanizmy účinku prírodných a toxických látok na živočíšne bunky
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
riešiteľ
01.01.2015
31.12.2018
7
 Higher Education Structures to Enhance Public Health Learning and Teaching in the Republic of UzbekistanP. MassanyiTempus
garant
11.01.2014
31.03.2017
8
 Implementácia VR technológie do štúdia biologických systémov
P. Massanyi
Granty nadácií
garant
15.07.2019
12.10.2020
9KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant
01.01.2015
31.12.2017
10
 Inovatívne technologické a metodické postupy vo výučbe predmetu "Biológia živočíšnej produkcie"P. Massanyi
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2018
31.12.2020
11
 INTEGRATED TRAINING PROGRAM AND SKILL DEVELOPMENT FOR EMERGING CHALLENGES IN FEED AND FOOD SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS
Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá
garant
20.04.2020
12
 Investing in a new generation of European and Latin American intellects to create, promote and protect a healthy and prosperous environmentP. MassanyiErasmus Mundus
garant
01.01.2015
01.01.2015
13
 In vitro biologické štúdie vzájomného účinku toxických prvkov a elektromagnetického žiarenia na bunky reprodukčných orgánov.
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2007
31.12.2008
14 Kumulácia a in vitro toxicita vybraných rizikových prvkov prostredia.P. MassanyiMVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.2007
31.12.2011
15 Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr.P. MassanyiInovácia a budovanie unikátnych pracovískgarant
01.01.2005
31.12.2005
16
 Laboratórium kvantifikácie motility a charakteristiky celulárnych a subcelulárnych štruktúr.
P. Massanyi
Inovácia a budovanie unikátnych pracovísk
garant
01.01.2006
31.12.2006
17
 Nové reprodukčné stratégie pri dozrievaní oocytov a produkcii embryí alpaky in vitro
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.201931.12.2019
18
 Perfection of Instruction on Laboratory practice “PINLAB”
Erasmus+ KA2 Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní
garant
21.01.2020
19
 Príprava vysokoškolských učebných textov a návodov na praktické cvičenia z histológie a cytológie - zabezpečenie výuky študijných predmetov nového študijného programu.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant01.01.2006
31.12.2008
20 Riadenie procesov environmentálnej a ekonomickej optimalizácie chovu dobytka v podmienkach ČRP. Massanyi
Zmluva o dielo
garant
01.05.2020
31.07.2023
21
 Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro.P. MassanyiVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200831.12.2010
22
 Rizikové faktory potravového reťazca živočíchov -- kontaminácia a prejavy toxicity in vitro.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2008
31.12.2010
23 Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2003
31.12.2005
24VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.200531.12.2007
25
 Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.P. Massanyi
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2005
31.12.2007
26 Rizikové faktory prostredia ovplyvňujúce zdravie zvierat a človeka.VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)garant01.01.200231.12.2004
27
 Rizikové faktory životného prostredia - monitoring, toxicita a protektivita živočíšnych systémovP. MassanyiVEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2011
31.12.2014
28 Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro.MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant
01.01.200531.12.2006
29
 Skúmanie reprodukčnej toxicity metalických iónov (Ni2+, Cd2+, Pb2+, Co2+) morfologickými a celulárnymi metódami v podmienkach in vivo a in vitro.
MVTS (Medzinárodná vedecká a vedecko-technická spolupráca)
garant01.01.2005
31.12.2006
30
 Štruktúra vyššieho vzdelávania za účelom podpory štúdia a výučby v oblasti verejného zdravia v Uzbekistane
P. Massanyi
Tempus
garant
01.12.201331.03.2017
31
 Tvorba multimediálneho výučbového programu pre študijný program "Aplikovaná biológia" - Fyziológia bunky.
KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2006
31.12.2008
32
Horizont 2020garant
25.04.2015
25.04.2015
33
P. Massanyi
VEGA (Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR)
garant
01.01.2018
31.12.2021
34
 Záchrana, proliferácia a diferenciácia spermatogoniálnych kmeňových buniek alpaky po rozmrazení
Granty nadácií
garant
01.01.2017
31.12.2017
35
 14th international scientific conference ANIMAL PHYSIOLOGY 2018
P. MassanyiSmall Grants STOP!!!garant
01.05.2018
31.12.2018

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
Neaktívne stavy:
ukončený
zamietnutý