Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Identifikačné číslo: 1345
Univerzitný e-mail: peter.massanyi [at] uniag.sk
 
profesor DrSc. - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Vedúci pracoviska - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CAPCAROVÁ, M. -- SLAMEČKA, J. -- JURČÍK, R. -- SLÁDEČEK, T. -- GREŃ, A. -- ARGENTE CARRASCOSA, M. -- MASSANYI, P. The occurrence and dynamics of polychlorinated hydrocarbons in roe deer (Capreolus capreolus) in South-western Slovakia. In Journal of environmental science and health. 54, 7 (2019), s. 603--607. ISSN 1093-4529.

Originálny názov: The occurrence and dynamics of polychlorinated hydrocarbons in roe deer (Capreolus capreolus) in South-western Slovakia.
Autor: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (16%)
Ing. Jaroslav Slamečka, PhD. (14%)
Rastislav Jurčík (14%)
Ing. Tomáš Sládeček, PhD. (14%)
Agnieszka Greń (14%)
Maria-Josè Argente Carrascosa (14%)
prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. (14%)
Pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of environmental science and health
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 54
Číslo periodika v rámci zväzku: 7
Rok vydania: 2019
Od strany: 603
Do strany: 607
Počet strán: 5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: srnce, aromatické uhľovodíky, polychlórované bifenyly, znečistenie životného prostredia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD.
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of environmental science and health. ISSN 1093-4529.

Originálny názov: Journal of environmental science and health
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1093-4529
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ: Taylor & Francis
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)