Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Identification number: 1346
University e-mail: juraj.candrak [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
     
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateType
Final thesis
UntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Bačová
Rodokmeňová analýza plemena Kaukazský ovčiak
April 2019Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Milan Bobačic
Športové výsledky anglického plnokrvníka na Slovensku
April 2011
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ivana Brcková
Hodnotenie parkúrových súťaží v Slovenskej republike
April 2019
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Ivana Brcková
Hodnotenie príbuzenskej plemenitby parkúrových koní
May 2017
Displaying the final thesis
5.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Michaela Bublová
Analýza vplyvu somatotypu a typológie osobnosti na obezitu človeka
May 2020
Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Michaela Bublová
Významné faktory ovplyvňujúce obezitu ľudí
May 2018
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Jozef Buday
Charakteristika plemien chladnokrvných koní z hľadiska ich chovu a využitia
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Csámpay
Genetické hodnotenie športovej činnosti koní
April 2019
Displaying the final thesis
9.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Katarína Dočkalová
Genetické hodnotenie koní využívaných v parkúrových súťažiach na Slovensku
September 2021
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Drotár
Genealogické línie býkov v populáci slovenského strakatého plemena
March 2015Displaying the final thesis
11.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Mária Fintová
Genetické faktory ovplyvňujúce obezitu ľudí
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Bronislava Gáborová
Analýza parkúrového skákania koní v Slovenskej republike
April 2016
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Bronislava Gáborová
Genetické hodnotenie športovej činnosti koní
May 2014
Displaying the final thesis
14.
Final thesis is submitted
DTWritten by (author): Bc. Veronika Gnaľová
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populácii
May 2020
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Gnaľová
Ochorenia súvisiace s obezitou ľudí
May 2018
Displaying the final thesis
16.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Anna Hlavatá
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemena
June 2020
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is submittedDT
Written by (author): Bc. Mária Horváthová
Analýza vplyvu niektorých ochorení na obezitu človeka
May 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michaela Hudecová
Hodnotenie príbuzenskej plemenitby hovädzieho dobytka v RD Trhovište
April 2014Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Hudecová
Hodnotenie príbuznosti a príbuzenskej plemenitby v populácii slovenského strakatého plemena
May 2012Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jana Chvosteková
Analýza obtiažnosti pôrodov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
April 2016
Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jana Chvosteková
Športová činnosť koní
May 2014Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Radka Janigová
Hodnotenie plodnosti holštajnského plemena
May 2012Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Janigová
Vplyv utvárania zovňajšku kráv holštajnského plemena na obtiažnosť telenia
March 2014
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Nikola Kleknerová, PhD.
Selekčné indexy hovädzieho dobytka v Slovenskej republike
May 2012
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrea Klimová
Analýzy plemennej knihy holštajnského plemena v Slovenskej republike
April 2011
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Karin Kováčiková
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
June 2020
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Linda Kozmová
Rodokmeňová a genetická analýza Luisianského leopardieho psa
April 2017Displaying the final thesis
28.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Diana Krahulcová
Hodnotenie vybratých ukazovateľov HD na PVOD Kočín
May 2020
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Kriššáková
Genetické analýzy koní
April 2015Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Lukáčová
Hodnotenie ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a počtu somatických buniek slovenského strakatého plemena
April 2018Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Mgr. Eva Mixtajová
Geneticko-plemenárska analýza chovu norika muránskeho na Slovensku
April 2012
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Muziková
Analýza lineárneho hodnotenia exteriéru holštajnského plemena v Slovenskej republike
April 2011
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Olšanská
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov slovenského strakatého plemena
April 2018
Displaying the final thesis
34.Final thesis is incomplete
DT
Written by (author): Bc. Jozef Pap
Analýza základných reprodukčných ukazovateľov slovenského strakatého plemena
April 2016
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Riecka, PhD.
Genetické hodnotenie ukazovateľov plodnosti v populácii holštajnského plemena v Slovenskej republike
July 2011
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lívia Samolejová
Vplyv utvárania zovňajšku kráv holštajského plemena na reprodukčné ukazovatele
April 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Zuzana Schubertová, PhD.
Odhad plemenných hodnôt parkúrových koní
May 2014Displaying the final thesis
38.
Final thesis is submittedDTWritten by (author): Bc. Michaela Stražancová
Analýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka
May 2020
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Michaela Stražancová
Vplyv športových a pohybových aktivít na obezitu ľudí
April 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dávid Tóth
Genetické hodnotenie hovädzieho dobytka v RDP Most pri Bratislave
May 2019
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Zuzana Triznová
Analýza laktačných kriviek kráv holštajnského plemena
March 2014
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Urbánková
Vplyv FTO génu na obezitu ľudí
April 2019
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Urbánková
Významné faktory ovplyvňujúce obezitu ľudí
May 2017
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Václav, PhD.
Analýza laktačných kriviek kráv slovenského strakatého plemena
April 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress