Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Identifikačné číslo: 1346
Univerzitný e-mail: juraj.candrak [at] uniag.sk
 

Kontakty
     
Výučba     Projekty               Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Katarína Bačová
Rodokmeňová analýza plemena Kaukazský ovčiak
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Bobačic
Športové výsledky anglického plnokrvníka na Slovensku
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivana Brcková
Hodnotenie parkúrových súťaží v Slovenskej republike
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivana Brcková
Hodnotenie príbuzenskej plemenitby parkúrových koní
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Bc. Michaela Bublová
Analýza vplyvu somatotypu a typológie osobnosti na obezitu človeka
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Michaela Bublová
Významné faktory ovplyvňujúce obezitu ľudí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Jozef Buday
Charakteristika plemien chladnokrvných koní z hľadiska ich chovu a využitia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michaela Csámpay
Genetické hodnotenie športovej činnosti koní
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Katarína Dočkalová
Genetické hodnotenie koní využívaných v parkúrových súťažiach na Slovensku
september 2021
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Drotár
Genealogické línie býkov v populáci slovenského strakatého plemena
marec 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Mária Fintová
Genetické faktory ovplyvňujúce obezitu ľudí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Bronislava Gáborová
Analýza parkúrového skákania koní v Slovenskej republike
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Bronislava Gáborová
Genetické hodnotenie športovej činnosti koní
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Veronika Gnaľová
Analýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populácii
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Veronika Gnaľová
Ochorenia súvisiace s obezitou ľudí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Anna Hlavatá
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemena
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Mária Horváthová
Analýza vplyvu niektorých ochorení na obezitu človeka
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michaela Hudecová
Hodnotenie príbuzenskej plemenitby hovädzieho dobytka v RD Trhovište
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michaela Hudecová
Hodnotenie príbuznosti a príbuzenskej plemenitby v populácii slovenského strakatého plemena
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Jana Chvosteková
Analýza obtiažnosti pôrodov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Chvosteková
Športová činnosť koní
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Radka Janigová
Hodnotenie plodnosti holštajnského plemena
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Radka Janigová
Vplyv utvárania zovňajšku kráv holštajnského plemena na obtiažnosť telenia
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Nikola Kleknerová, PhD.
Selekčné indexy hovädzieho dobytka v Slovenskej republike
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Klimová
Analýzy plemennej knihy holštajnského plemena v Slovenskej republike
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je odovzdaná
BP
Autor: Karin Kováčiková
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na Slovensku
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Linda Kozmová
Rodokmeňová a genetická analýza Luisianského leopardieho psa
apríl 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Bc. Diana Krahulcová
Hodnotenie vybratých ukazovateľov HD na PVOD Kočín
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ivana Kriššáková
Genetické analýzy koní
apríl 2015Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Daša Lukáčová
Hodnotenie ukazovateľov mliekovej úžitkovosti a počtu somatických buniek slovenského strakatého plemena
apríl 2018Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Mgr. Eva Mixtajová
Geneticko-plemenárska analýza chovu norika muránskeho na Slovensku
apríl 2012
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Muziková
Analýza lineárneho hodnotenia exteriéru holštajnského plemena v Slovenskej republike
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Barbora Olšanská
Hodnotenie obtiažnosti pôrodov slovenského strakatého plemena
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jozef Pap
Analýza základných reprodukčných ukazovateľov slovenského strakatého plemena
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Zuzana Riecka, PhD.
Genetické hodnotenie ukazovateľov plodnosti v populácii holštajnského plemena v Slovenskej republike
júl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Lívia Samolejová
Vplyv utvárania zovňajšku kráv holštajského plemena na reprodukčné ukazovatele
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Zuzana Schubertová, PhD.
Odhad plemenných hodnôt parkúrových koní
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Bc. Michaela Stražancová
Analýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Michaela Stražancová
Vplyv športových a pohybových aktivít na obezitu ľudí
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Tóth
Genetické hodnotenie hovädzieho dobytka v RDP Most pri Bratislave
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Zuzana Triznová
Analýza laktačných kriviek kráv holštajnského plemena
marec 2014Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Barbora Urbánková
Vplyv FTO génu na obezitu ľudí
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Barbora Urbánková
Významné faktory ovplyvňujúce obezitu ľudí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Václav, PhD.
Analýza laktačných kriviek kráv slovenského strakatého plemena
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná