Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Candrák, CSc.
Identifikačné číslo: 1346
Univerzitný e-mail: juraj.candrak [at] uniag.sk
 
docent CSc./PhD. - Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)

     
Výučba
     
     Publikácie     Orgány
     
Vedené práce
     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BUJKO, J. -- CANDRÁK, J. -- STRAPÁK, P. -- ŽITNÝ, J. -- HRNČÁR, C. -- KORISTEK, J. Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle. In Scientific papers: animal science and biotechnologies. 52, 1 (2019), s. 48--51. ISSN 1841-9364.

Originálny názov:
Evaluation the birth weight of calves in selected herds of Slovak Spotted cattle
Autor: Ing. Jozef Bujko, PhD. (17%)
doc. Ing. Juraj Candrák, CSc. (17%)
prof. Ing. Peter Strapák, PhD. (17%)
Ing. Július Žitný, CSc. (17%)
Ing. Cyril Hrnčár, PhD. (17%)
Ján Koristek (15%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra špeciálneho chovateľstva
Katedra špeciálnej zootechniky
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Scientific papers: animal science and biotechnologies
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 52
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany: 48
Do strany:
51
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: chov, reprodukčná úžitkovosť, hovädzí dobytok, reprodukčné orgány zvierat, slovenský strakatý dobytok
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
Uplatnenie na projektoch:
Inovácia výučby a aplikácie štatistických metód pri analýze biologických údajov a procesov v živočíšnej produkcii.
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Scientific papers: animal science and biotechnologies. Timişoara: ISSN 1841-9364.

Originálny názov:
Scientific papers: animal science and biotechnologies
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1841-9364
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Timişoara
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)