Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
Identifikačné číslo: 1350
Univerzitný e-mail: ondrej.debreceni [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

     Výučba     Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na SPU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Arbetová
Vplyv vybraných sezónnych faktorov na kvalitu mlieka.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Stanislav Bernadič
Etológia ošípaných v extrémnych tepelných podmienkach ustajnenia
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Bordáčová
Vplyv podlahy na etológiu dojníc
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Bordáčová
Vplyv typu podlahy a ročného obdobia na správanie dojníc a ich čistotu
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Gabriela Bujdošová
Program rozvoja chovu hovädzieho dobytka na hospodárskom dvore Blednica Podielnického družstva Ondava Stropkov.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Natália Buryová
Vplyv poradia laktácie na obsah somatických buniek v kravskom mlieku
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Bc. Natália Buryová
Vplyv ročného obdobia, poradia a štádia laktácie na počet somatických buniek v mlieku
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Dolnák
Analýza výroby hovädzieho mäsa na AGROTOM Tomášovce-družstvo
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Lukáš Dolnák
Zootechnicko ekonomická analýza výroby hovädzieho mäsa na Agrotom Tomášovce - družstvo
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dalibor Drabiščák
Analýza chovu oviec na PD Tulčik, farma Demjata
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca je nekompletnáBP
Autor: Jovana Gojakovičová
Etológia a welfare v chove koní
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Alžbeta Horizralová
Vplyv sezónnych faktorov na kvalitu vykupovaného mlieka v obvode Milk-Agro s.r.o.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Hreha
Program rozvoja chovu hovädzieho dobytka na PD Kapušany
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Hreha
Zootechnicko-ekonomická analýza chovu hovädzieho dobytka na PD Kapušany
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikoleta Hrotková
Vplyv extrémnej úžitkovosti dojníc na aktivitu AST a ALT
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Nikoleta Hrotková
Vplyv extrémnej úžtikovosti na vybrané metabolické ukazovatele krvi dojníc
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Bc. Alexandra Chodúrová
Program rozvoja chovu hovädzieho dobytka na Roľníckom družstve Samuela Jurkoviča v Sobotišti
apríl 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Bc. Alexandra Chodúrová
Zootechnicko ekonomická analýza chovu hovädzieho dobytka na PD Sobotište
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Emília Chovanová, PhD.
Vplyv podlahy na správanie, produkciu a zdravie dojníc.
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Kristína Jančovičová
Analýza chovu hovädzieho dobytka na PD Chrabrany.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Monika Jankechová
Vplyv extrémnej úžitkovosti dojníc na ich správanie
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Monika Jankechová
Vplyv extrémnej úžitkovosti dojníc na ich správanie
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Mária Karikaová
Vplyv vysokej teplory na kvalitu mäsa ošípaných
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anna Kodajová
Etologické aspekty chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Anna Kodajová
Spravanie kamerunskych oviec na pastve
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrej Koleno, PhD.
Ekonomika chovu hovädzieho dobytka určeného pre produkciu mäsa v rôznych výrobných systémoch
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Eva Koškovská
Analýza mliekovej úžitkovosti na farme dojníc Jasová.
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Katarína Kozovská
Etológia vo výcviku koní.
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Tomáš Králik
Etologická analýza skupiny koňovitých zvierat.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milina Kundrátová
Vplyv sezónnych faktorov na výskyt mastitíd v chove dojníc.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milina Kundrátová
Vplyv sezóny, poradia a štádia laktácie na počet somatických buniek v mlieku a výskyt mastitíd
apríl 2014Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Program rozvoja chovu kráv bez trhovej produkcie mlieka na farme Vrbovce, SHR Štefan Baláž.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Andrea Lehotayová, PhD.
Vplyv teploty na adaptačné mechanizmy a produkčné parametre ošípaných
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Petra Lípová, PhD.
Využitie plemena mangalica na zlepšenie kvality a ekonomiky výroby mäsa v alternatívnej produkcii
september 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Marhevský
Program rozvoja chovu hovädzieho dobytka na farme Pavlovce nad Úhom.
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Oľga Motolová, PhD.
Úžitkové parametre rôznych genotypov mäsového dobytka v podmienkach Slovenska
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Petro
Program rozvoja chovu hovädzieho dobytka na farme Choňkovce Poľnohospodárske družstvo Choňkovce.
apríl 2011Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Plevová
Porovnanie vybraných chemických parametrov a mastných kyselín v svale a v slanine ošípaných plemena mangalica a krížencov mangalica x biela ušľachtilá
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Sčislák
Zootechnicko-ekonomická analýza ekologického chovu dojčiacich kráv u SHR Marek Sčislák.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dáša Sýkorová
Obsah tuku a cholesterolu v mäse ošípaných plemena mangalica
marec 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dáša Sýkorová
Vplyv intenzity výživy a porážkovej hmotnosti na obsah cholesterolu v mäse plemena mangalica
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Zuzana Šajti
Etológia spoločenských plemien psov vo výcviku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Zuzana Šajti
Využitie etológie vo výcviku psov
apríl 2016Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Šišková
Analýza chovu hovädzieho dobytka na roľníckom družstve Rudina
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Veronika Šišková
Program rozvoja ekologického chovu hovädzieho dobytka na Roľníckom družstve Rudina
apríl 2014
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jozef Telepun, PhD.
Možnosti stimulácie imunitného systému teliat
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimír Tylka
Program rozvoja chovu HD na farme Čab, PD Nové Sady.
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Bc. Beáta Uchaľová
Analýza obtiažnosti pôrodov a rastovej intenzity teliat mäsových plemien hovädzieho dobytka na Slovensku
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca je nekompletná
BPAutor: Bc. Klára Urbánková
Etológia ošípaných pri vysokej teplote
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Klára Urbánková
Etológia ošípaných pri vysokých teplotách
apríl 2017Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Vidiščák
Program ďalšieho rozvoja chovu dojníc na farme Blednica, PD Ondava
apríl 2015
Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Vidiščák
Zootechnicko-ekonomické zhodnotenie chovu dojníc na farme Blednica PD Ondava
apríl 2013
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jana Vongová
Agresivita a dominancia psov.
apríl 2011
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná