Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Identification number: 1351
University e-mail: marko.halo [at] uniag.sk
 

     Lesson     
     
     Bodies
     
Supervised theses
     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Kristína Bábovková
Využitie huculských koní na Slovensku
March 2014Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daša Belániová
Analýza využitia alternatívnych spôsobov podstielky v chove koní
April 2018
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daša Belániová
Systém odchovu mladých koní
April 2016Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mgr. Katarína Beláňová
Legislatívne aspekty v chove koní
May 2015Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): PhDr. Ján Beňadik, PhD.
Etologické aspekty vo výcviku koní
October 2017Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sabína Borbélyová
Analýza zaťaženia kardiovaskulárneho systému koní vo vybranom stupni záťaže
April 2017Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Katarína Bugyi, PhD.
Líniová a rodová výstavba Shagya arabských koní na Slovensku
September 2015Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miriama Búšová
Kôň vo westernovom jazdení
April 2011
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lucia Bystričanová
Vplyv starostlivosti o kopyta koní na ich funkčné a morfologické parametre
April 2019
Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Zuzana Cagáňová
Tréning dostihových koní
May 2013Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslava Cibíková
Analýza chovu norika muránskeho v rokoch 2005 - 2010
April 2011
Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michaela Csámpay
Parajazdectvo súčasnej doby
April 2017
Displaying the final thesis
13.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jeno Czajlik
Vplyv importovaných plemien na rastové a výkonnostné vlastnosti koní plemena slovenský teplokrvník
May 2015Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Čechová
Vývoj a využitie ťažných postrojov
April 2018
Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Dobiáš, PhD.
Analýza Norika muránskeho typu z hľadiska rodovej a kmeňovej príslušnosti
August 2012
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Katarína Dočkalová
PROBLÉMOVÉ SPRÁVANIE KONÍ A MOŽNOSTI JEHO NÁPRAVY
May 2015
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. et Bc. Michaela Dvorovenková
ŠTÚDIA CHLPOVÝCH VÍROV KONÍ A POSÚDENIE ICH VYUŽITEĽNOSTI V PRAXI
May 2015
Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Džubasová
Uplatnenie hanoverských koní v jazdeckom športe
April 2017
Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Monika Fišerová
Uplatnenie koní vo filmovom priemysle
April 2016
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Monika Fišerová
Vplyv povrchu jazdiarne na využitie koní v športe
April 2014Displaying the final thesis
21.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kristína Flaková
Šporová testácia plemien koní chovaných v Národnom žrebčíne Topoľčianky
April 2014Displaying the final thesis
22.
Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Viktória Frajdtová
Výber zubadla vo vzťahu k welfare koní
April 2018
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Viktória Frajdtová
Výber zubadla vo vzťahu k welfare koní
May 2019
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Chantal Franková
Analýza minerálneho profilu krvného séra u koní plemena shagya arab
April 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Dagmara Galková
Hipoterapia ako podporná liečba u detí s detskou mozgovou obrnou s viacnásobným postihnutím
April 2020
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Dagmara Galková
Využite hipoterapie u mentálne postihnutých s prejavmi agresie v sociálnych zariadeniach
May 2015Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Radka Gešnáblová
Anatómia chrupu koňa a jeho základná starostlivosť
May 2019
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erik Gregor
Vývoj zmien vo výžive koní
May 2019
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Eva Gúčiková
Analýza chovu belgického chladnokrvníka na Slovensku
April 2016
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eva Gúčiková
Uplatnenie krvných línií chladnokrvných koní vo furmanskych súťažiach
May 2018
Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Vladimír Hamara
Ekonomické aspekty vo vybranom agroturistickom zariadení
April 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimír Hamara
Rozvoj agroturistických aktivít v Agrofarme Cibajky
May 2015
Displaying the final thesis
33.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Andrea Hrdá
Vplyv zahraničných plemien na výkonnostnú úroveň populácie koní plemena slovenský teplokrvník
September 2020
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Hroncová
Analýza chovu koní plemena nonius na Slovensku
April 2011Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Veronika Chladná
Využitie fyzioterapie v tréningovom procese koní
May 2019Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Richard Chmeliar
Analýza športovo - rekreačného zariadenia Ranč Pohoda
April 2018Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Linda Pavlína Jurkovičová
Učinky hipoterapie na pacientov so skoliozou
May 2018
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Linda Pavlína Jurkovičová
Výber a hodnotenie možností financovania rozvoja podniku pôsobiaceho v agroturizme
May 2020Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristína Kohútová
Etológia a welfare - základ výcviku koní
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Simona Kollárová
Výcvik mladých koní
March 2013
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Košťálová
Analýza dostihov vyššej selekčnej úrovne v stredoeurópskom regióne
April 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Petra Košťálová
Využitie holštínských koní v jazdeckom športe
March 2013
Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ivana Kováčová
ANALÝZA AGROTURISITCKÉHO ZARIADENIA
April 2014
Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Kováčová
Výcvik jazdca v agroturistickom areali
May 2012
Displaying the final thesis
45.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Miriama Králová
Biometrické a výkonnostné vlastnosti kobýl plemena furiosa v rokoch 2004 - 2013
April 2014
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Kristína Krčková
Používanie uzdenia v jazdeckom športe vo vzťahu k anatómii koní
June 2020
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Kriššáková
Využitie embryotransferu v chove koní
May 2018Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivana Kriššáková
Systém odchovu mladých koní
March 2013
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Filip Krnáč
Furmanské preteky ako vyššia forma kontoroly užitkovosti chladnokrvných koní
May 2018Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Luboš Kroner
Využitie chladnokrvných koní v agroturistike
March 2013
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Henrieta Kubišová
Vplyv povrchu jazdiarne na dĺžku športového využitia koní
April 2012
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Milan Kuhajda
Uplatnenie Dornovej metódy v rehabilitácii koní
June 2020
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Milan Kuhajda
Vplyv plávania na pohybový aparat koňa
April 2018
Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Lastovičková
Stereotypné správanie koní
April 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Zuzana Lastovičková
VYUŽITIE LONŽOVANIA VO VÝCVIKU KOŇA
May 2015
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Branislav Lichner
Postavenie koňa v stredovekej spoločnosti človeka
May 2015Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anna Linhartová
Nové trendy v prevádzkovaní hiporehabilitačných centier
March 2013
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dagmar Lipovská
Fyziologické aspekty v tréningovom procese koní
March 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Veronika Lizáková, PhD.
Vplyv tréningovej záťaže na vybrané ukazovatele metabolizmu koní
August 2012Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivana Lukáčová
HISTÓRIA A SÚČASTNOSŤ CHOVU SHAGYA ARABA NA SLOVENSKU
May 2012Displaying the final thesis
61.
Final thesis is incomplete
BT
Written by (author): Martin Majer
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regione
May 2018
Displaying the final thesis
62.Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Martin Majer
Analýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regióne
May 2020
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Mária Marčeková
Komunikácia jazdca a koňa vo výcviku
March 2014Displaying the final thesis
64.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Martin Massányi
Vplyv záťaže na metabolický profil koní
September 2021
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Gabriela Maťašová
Analýza kvality srsti koní vo vybraných chovoch
April 2019Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Miroslav Matúška
Záprahový šport jedna z foriem kontroly užitkovosti koní
April 2012
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Monika Melegova
Zlozvyky v správani sa koní
May 2019
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Oľga Michalková
Genetické zvlášnosti sfarbenia koní
May 2013
Displaying the final thesis
69.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Magdaléna Mydlová
Analýza agroturistického zariadenia White Horse v regióne Zemplín
April 2011
Displaying the final thesis
70.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. RNDr. Alžbeta Nagyová, PhD.
Pedagogicko psychologické jazdenie ako forma hipoterapie
April 2014
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sylvia Némethová
Analýza vývoja parkúrového športu u nás a v zahraničí
May 2016
Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Sylvia Némethová
Vývoj drezúrneho športu na Slovensku v rokoch 2014 - 2018
April 2019Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Zuzana Pavlíková
Uplatnenie psychologie a pedagogiky v jazdeckom športe
March 2014
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavol Podolan
Využitie koní v agroturistike
April 2011
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Patrícia Rybanská
Podkúvanie – neoddeliteľná súčasť starostlivosti o kone
May 2018
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Petra Schmidtová
Podmienky pre poskytovanie hipoterapie
April 2011
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Barbora Sokolová
Biometrické a výkonnostné vlastnosti teplokrvných žrebcov používaných v populácii slovenského teplokrvníka v rokoch 2002-2012
April 2013Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Katarína Soušková
Historický vývoj zmien v drezúrnom jazdení
April 2016
Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Šramko
História Národného žrebčína Topoľčianky
May 2011
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Erik Šramko
Vyhodnotenie športových, kultúrno spoločenských a chovateľských aktivít v Národnom žrebčíne Topoľčianky v rokoch 2008-2012
April 2013Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Michaela Štofová
Vplyv kastrácie na športové využitie koní
May 2017Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Šulko
Výkonnostné parametre huculských žrebcov
April 2011Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Jozef Švec
Analýza populácie a výkonnosti slovenského teplokrvníka chovaného v Národnom žrebčíne Topoľčianky, š.p. v rokoch 2008-2010
April 2011
Displaying the final thesis
84.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Karina Tóthová
Analýza chladnokrvných koní na Slovensku v rokoch 2000 - 2017
May 2018
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Karina Tóthová
Testovanie výkonnosti chladnokrvných koní
May 2016
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tibor Tóth
Využitie koňa v liečbe závislosti
May 2016Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Turányiová
Vplyv rekreačného jazdenia na kardiovaskulárny systém človeka
April 2013
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Urban
Analýza plemien koní využívaných vo westernovom športe na Slovensku
May 2018
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Urban
Súčasná situácia v chove slovenského športového pony
April 2016
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Nikoleta Vančová
Analýza chovu koní na Slovensku v období rokov 2015 - 2017
April 2018
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Viktória Velikovová
Vývoj westernového jazdenia na Slovensku
March 2013
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Silvia Vidová
Analýza chovu koní v žrebčíne Slatiňany
May 2017Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Alica Viedlerová
ANALÝZA VÝKONNOSTI PLEMENA LIPICAN ZA OBDOBIE ROKOV 2010 - 2014
April 2015
Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Alica Viedlerová
Využitie rôznych typov sediel v jazdeckom športe
March 2013Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Monika Viková
Výcvik koňa v jazdenej polícii
March 2013
Displaying the final thesis
96.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Vojtko
Analýza chovu koní vo vybraných krajoch Slovenska
April 2019
Displaying the final thesis
97.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ladislav Vojtko
Analýza rodinnej farmy v Čakanovciach
May 2016
Displaying the final thesis
98.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Adela Zemanová
Choroby kopýt koní
May 2019
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress