Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Identifikačné číslo: 1351
Univerzitný e-mail: marko.halo [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác
Halo, Marko
Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 70 s. ISBN 978-80-552-2094-9.
FAIRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
2.Analýza makrominerálneho profilu v krvnom sére koní v rôznych stupňoch záťaže = Analysis of macro-mineral profile in the blood serum of horses at different leves of load
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko -- Imrich, Ivan -- Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Kováčik, Anton
Analýza makrominerálneho profilu v krvnom sére koní v rôznych stupňoch záťaže = Analysis of macro-mineral profile in the blood serum of horses at different leves of load. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 42--47. ISBN 978-80-552-2094-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
3.Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters
Halo, Marko -- Massányi, Martin -- Buŧka, K. -- Slanina, Tomáš -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko -- Maršálek, Miroslav -- Fazekaš, Richard -- Massanyi, Peter
Effect of taurine on stallion spermatozoa motility and viability parameters.  In Animal physiology 2019: book of abstracts 15th international scientific conference, 27-29 May 2019, Vyhne Slovak Republic. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), s. 25.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
4.Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In Power of Microbes in Industry and Environment 2019. 2019: 2019, s. 55. ISBN 978-953-7778-17-0 online.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
5.Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412
Lauková, Andrea -- Micenková, Lenka -- Bino, Eva -- Kubašová, Ivana -- Kandričáková, A. -- Plachá, Iveta -- Strompfová, Viola -- Halo, Marko -- Gálik, Branislav
Evaluation of microbiota and phagocytic activity in horses after application of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF412. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, s. 55. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
6.Runs of homozygosity as footprints of selection in the norik of muran horse genome
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Kadlečík, Ondrej -- Trakovická, Anna -- Halo, Marko -- Candrák, Juraj
Runs of homozygosity as footprints of selection in the norik of muran horse genome. In Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 67, 5 (2019), s. 1165--1170. ISSN 1211-8516.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
7.Selection sweeps through in linkage disequilibrium in horses
Moravčíková, Nina -- Kasarda, Radovan -- Halo, Marko -- Candrák, Juraj
Selection sweeps through in linkage disequilibrium in horses. In Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2019, s. 106. ISBN 978-90-8686-339-6 (brož.).
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
8.Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko
Vplyv pracovného využitia koní na zdravotný stav pohybového aparátu. In Slovenský chov. 24, 1 (2019), s. 40--41. ISSN 1335-1990.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
9.Vplyv účinku polyfenolov na vnútorné prostredie koní = Effect of polyfenols on te internal environment of horses
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Kasarda, Radovan -- Moravčíková, Nina -- Strapáková, Eva -- Massányi, Martin
Vplyv účinku polyfenolov na vnútorné prostredie koní = Effect of polyfenols on te internal environment of horses. In HALO, M. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 10--15. ISBN 978-80-552-2094-9.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
10.Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia
Halo, Marko
Za úspechmi koní stojí človek, ktorý ich prezentuje ako súčasť svojho bytia. In Slovenský chov. 24, 6 (2019), s. 24. ISSN 1335-1990.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.