Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marko Halo, PhD.
Identifikačné číslo: 1351
Univerzitný e-mail: marko.halo [at] uniag.sk
 
profesor CSc./PhD. - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)
Vedúci pracoviska - Katedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Rok:
Zoraďovať podľa:

Vybraná osoba je autorom nasledujúcich publikácií.

Por.PublikácieKód KPČPopis KPČRokPodrobnosti
1.Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva
Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018. ISBN 978-80-552-1927-1.
2018Podrobnosti
2.Analysis of mineral profile of Shagya-arab horses in endurance
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Halo, Marko -- Kováčik, Anton
Analysis of mineral profile of Shagya-arab horses in endurance.  In Animal physiology 2018. Krakov : Wydawnictwo Naukowe UP. (2018), s. 24. ISBN 978-83-8084-152-9.
AFGAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2018Podrobnosti
3.Analýza interiérových vlastností koní a ich vplyv na športovú výkonnosť
Horná, Michaela -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Ivančíková, Monika
Analýza interiérových vlastností koní a ich vplyv na športovú výkonnosť. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018. 87 s. ISBN 978-80-552-1875-5.
AABVedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách2018Podrobnosti
4.Analýza zdravotného stavu pohybového aparátu športových koní = Health status analysis of the locomotor apparatus of sport horses
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko -- Imrich, Ivan -- Halo, Marko -- Ivančíková, Monika
Analýza zdravotného stavu pohybového aparátu športových koní = Health status analysis of the locomotor apparatus of sport horses. In HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 29--34. ISBN 978-80-552-1927-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
5.Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses
Horná, Michaela -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Ivančíková, Monika
Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), s. 295--307. URL: http://dx.doi.org/10.5513/JCEA01/19.2.2153.
ADMVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2014Podrobnosti
6.Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses: Porovnanie interiérových vlastností koní slovenského teplokrvníka a lipicana
Horná, Michaela -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Ivančíková, Monika
Comparison of the interior characteristics of Slovak warmblood horses and Lipizzan horses: Porovnanie interiérových vlastností koní slovenského teplokrvníka a lipicana.  In Journal of Central European Agriculture. Zagreb : University of Zagreb. 19, 2 (2018), s. 295--307. URL: https://jcea.agr.hr/en/issues/article/2153.
2014Podrobnosti
7.Evaluation of genetic variability of the breed Norik of Muran according to pedigree information
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela -- Ivančíková, Monika -- Hrdá, Andrea
Evaluation of genetic variability of the breed Norik of Muran according to pedigree information. In Czech journal of animal science. 63, 5 (2018), s. 195--200. ISSN 1212-1819.
ADCVedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch2018Podrobnosti
8.Impact of training load on the heart rate of horses
Mlyneková, Eva -- Halo, Marko -- Maršálek, Miroslav -- Starostová, Lucie
Impact of training load on the heart rate of horses.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 19, 4 (2016), s. 167--170. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/245/0.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
9.Influence of genetic parameters to the performance indicators in the championship for young horses
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Horná, Michaela -- Hrdá, Andrea
Influence of genetic parameters to the performance indicators in the championship for young horses.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 19, (2016), s. 99--104. URL: http://www.acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/318/pdf.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
10.Komparácia športovej výkonnosti a odhadovanej rodokmeňovej hodnoty = The comparison of sporting performance and relative breeding value of Slovak warmblood
Ivančíková, Monika -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela -- Hrdá, Andrea
Komparácia športovej výkonnosti a odhadovanej rodokmeňovej hodnoty = The comparison of sporting performance and relative breeding value of Slovak warmblood. In Zootechnika 2018. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2018, s. 55--63. ISBN 978-80-7394-685-2 (brož.).
AFCPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2018Podrobnosti
11.Mladé kone na svetovom šampionáte v Lanakene
Halo, Marko
Mladé kone na svetovom šampionáte v Lanakene. In Svet koní. 17, 4 (2018), s. 14. ISSN 1338-3019.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
12.„NAJ“ kone a chovatelia roku 2017
Halo, Marko
„NAJ“ kone a chovatelia roku 2017. In Svet koní. 17, 2 (2018), s. 16--17. ISSN 1338-3019.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
13.Norik muránsky - slovenský klenot
Halo, Marko -- Šmelko, Vladimír
Norik muránsky - slovenský klenot. In Slovenský chov. 23, 3 (2018), s. 36--37. ISSN 1335-1990.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
14.Pôsobenie hipoterapie na mentálne postihnutých klientov s prejavom agresie = The effect of hippotherapy for mentally handicapped clients with aggressive behavior
Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Gálik, Branislav -- Horná, Michaela -- Ivančíková, Monika -- Massanyi, Peter -- Hrdá, Andrea
Pôsobenie hipoterapie na mentálne postihnutých klientov s prejavom agresie = The effect of hippotherapy for mentally handicapped clients with aggressive behavior. In HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 25--28. ISBN 978-80-552-1927-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
15.Radosťou je stabilita a kvalitatívny nárast našich koní, potvrdený aj v medzinárodnom porovnaní
Halo, Marko
Radosťou je stabilita a kvalitatívny nárast našich koní, potvrdený aj v medzinárodnom porovnaní. In Slovenský chov. 23, 1 (2018), s. 1--2. ISSN 1335-1990.
BDFOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
16.The application impact of an origanum, anise and citrus oils blend in horses nutrition
Gálik, Branislav -- Bíro, Daniel -- Halo, Marko -- Rolinec, Michal -- Šimko, Milan -- Juráček, Miroslav -- Herkeľ, Róbert
The application impact of an origanum, anise and citrus oils blend in horses nutrition.  In Acta fytotechnica et zootechnica. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 18, 4 (2015), s. 103--105. URL: http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/152/galik.
ADFVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2018Podrobnosti
17.Výkonnostné parametre chladnokrvných koní na Slovensku = Performance parameters of cold blood horses in Slovakia in the monitored period 2014 - 2017
Ivančíková, Monika -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Horná, Michaela
Výkonnostné parametre chladnokrvných koní na Slovensku = Performance parameters of cold blood horses in Slovakia in the monitored period 2014 - 2017. In HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 45--50. ISBN 978-80-552-1927-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
18.Využitie plemena Zangersheide v chove športových koní
Halo, Marko -- Tirpák, Filip -- Halo, Marko
Využitie plemena Zangersheide v chove športových koní. In UHRÍN, P. -- BULLA, J. -- MASSANYI, P. -- CAPCAROVÁ, M. Uhrínov deň : spomienka na 15. výročie od úmrtia prof. MVDr. Vladimíra Uhrína, DrSc..: zborník z vedeckej konferencie 20.september 2018, Nitra. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2018, s. 34. ISBN 978-80-552-1881-6.
AFHAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2018Podrobnosti
19.Význam objemových krmovín vo výžive koní: prehľadová štúdia = The importance of forages in horses nutritin: a review
Gálik, Branislav -- Kolláthová, Renata -- Halo, Marko -- Bíro, Daniel -- Rolinec, Michal -- Juráček, Miroslav -- Šimko, Milan -- Hanušovský, Ondrej -- Gašparovič, Martin -- Mlyneková, Eva
Význam objemových krmovín vo výžive koní: prehľadová štúdia = The importance of forages in horses nutritin: a review. In HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 19--24. ISBN 978-80-552-1927-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti
20.Zhodnotenie výkonnosti drezúrnych koní na Slovensku v sezóne 2018 = Evaluation of dressage horses performance in Slovakia in the season 2018
Horná, Michaela -- Halo, Marko -- Mlyneková, Eva -- Ivančíková, Monika
Zhodnotenie výkonnosti drezúrnych koní na Slovensku v sezóne 2018 = Evaluation of dressage horses performance in Slovakia in the season 2018. In HALO, M. -- MLYNEKOVÁ, E. Aktuálne smerovanie v chove koní: zborník vedeckých prác. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2018, s. 56--60. ISBN 978-80-552-1927-1.
AEDVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2018Podrobnosti

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam publikácií exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.