Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Jozef Gašparík, CSc.
Identification number: 1356
University e-mail: jozef.gasparik [at] uniag.sk
 
associate professor CSc./PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at SUA.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Barbora Belešová
Zhodnotenie chovu, exteriéru a výkonnosti anglického špringeršpaniela v SR a ČR za roky 2006 - 2009
April 2011Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Peter Beleš, PhD.
Ichtyofauna vodárenskej nádrže Nová Bystrica a kvalita vody
June 2013Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jakub Blaška, PhD.
Úroveň kontaminácie voľne žijúcej zveri vybranými xenobiotikami v chovateľskej oblasti J XXVIII Tribeč
September 2018Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Čápek, PhD.
Diverzita a vitalita včelstiev na Slovensku
September 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Andrej Čopík
Testovanie kvality včelích matiek.
May 2016Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Milan Dobiaš, PhD.
Analýza produkcie a kvalitatívnych parametrov diviny diviačej zveri.
June 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Janka Felediová
Zhodnotenie upotrebiteľnosti potomstva vybraných chovných psov slovenského kopova
April 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anna Galliková
Zhodnotenie poľovníckeho obhospodarovania niektorých druhov zveri v poľovnom revíri Pieniny
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Hlaváčová
Analýza zdravotného stavu zajaca poľného (Lepus europaeus) v súčasných podmienkach
April 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Hlaváčová
Zdravotný stav zajaca poľného (Lepus europaeus) v súčasných podmienkach
May 2011Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Hric
Hodnotenie produkcie diviny v okrese Rožňava podľa zaradenia do poľovných oblastí a typov revírov
April 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Hrušová
Vplyv ekologických podmienok súčasnej agrárnej krajiny na populácie malej zveri
April 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Hrušová
Vplyv vybraných ekologizačných opatrení na populácie zajačej a bažantej zveri
April 2015Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Veronika Kamenická
Populačná dynamika zajačej zveri na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Mgr. Miriam Kantíková
Sledovanie príčin úhynov včelstiev na Slovensku
September 2017Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Karika
Vplyv ekologizačných opatrení na početnosť a druhovú skladbu malej zveri v PZ Lehnice
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tobiáš Komanický
Porovnanie účinnosti vybraného mechanického a chemického prostriedku preventívnej ochrany mladých lesných porastov
May 2019Displaying the final thesis
18.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Andrej Krištof
Chemické zloženie a fyzikálne vlastnosti mäsa zajaca poľného v porovnaní s králikom domácim.
April 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Kurincová
Manažment chovu Danielej zveri v revíre PZ Rokoš, Diviaky nad Nitricou
May 2015Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivana Kurincová
Zhodnotenie poľovníckeho manažmentu zveri v revíri PZ Rokoš
April 2017Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Denisa Maňkovská
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov obhospodarovania poľovného revíru Breziny so sídlom v Topoľčiankach
April 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Denisa Maňkovská
Zhodnotenie niektorých ukazovateľov poľovníckeho a ekonomického obhospodarovania zveri v poľovnom revíri Breziny so sídlom v Topoľčiankach
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ivan Melenec
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými chovmi
April 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Melenec
Anorganické kontaminanty v tkanivách voľne žijúcej zveri
April 2014Displaying the final thesis
25.Final thesis is submittedDisTWritten by (author): Ing. Andrej Píš
Úroveň kontaminácie rýb vybranými xenobiotikami v regióne Ponitria
September 2020Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jerguš Píš
Obhospodarovanie malej poľnej zveri v súčasných podmienkach
May 2011Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Marcel Polička, PhD.
Monitoring včelej pastvy na Slovensku
May 2011Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Gejza Póša
Hodnotenie produkcie diviny v okrese Rimavská Sobota podľa zaradenia do poľovných oblastí a typov revírov
April 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Sládeček, PhD.
Parametre populačnej dynamiky zajačej zveri na juhozápadnom Slovensku
May 2014Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslav Slúka
Analýza niektorých ukazovateľov poľovníckeho a ekonomického manažmentu zveri v revíri PZ Borovica Bátovce
May 2011Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Slúka
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov obhospodarovania poľovného revíru Borovica so sídlom v Bátovciach
April 2013Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Sonja Šmida
Zdravotný stav zajačej zveri na Slovensku
April 2014Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Branislav Tám
Robustný monitoring populácie rysa ostrovida (Lynx lynx) na Slovensku a jeho význam pre ochranu a manažment druhu v Európe
September 2022Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dominika Tóthová
Populácia Jarabice poľnej na Slovensku a možnosti jej revitalizácie
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Miriam Trusinová, PhD.
Hodnotenie zdravotného a fyziologického stavu zajaca poľného (Lepus europaeus)
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Varga
Zhodnotenie ekonomických ukazovateľov obhospodarovania poľovného revíru Bukovinka so sídlom v Topoľčanoch
April 2013Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Varga
Zhodnotenie niektorých ukazovateľov poľovníckeho a ekonomického obhospodarovania zveri v poľovnom revíri Javorina Duchonka
May 2011Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Varhaník
Zhodnotenie niektorých poľovníckych a ekonomických ukazovateľov obhospodarovania zveri v poľovnom revíri PZ Družstevník so sídlom vo Veľkých Držkovciach
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michaela Varhaníková
Zhodnotenie vybraných ukazovateľov poľovníckeho a ekonomického manažmentu zveri v poľovnom revíri PZ Podhoran Podlužany - Timoradza
May 2013Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Jozef Venglarčík, PhD.
Kontaminácia bažantej zveri a životného prostredia brokovým strelivom
June 2011Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Zacharová
Význam Havrana čierneho v agroekosystéme
May 2016Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress