Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikační číslo: 1357
Univerzitní e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Význam kastrácií a sterilizácií u psov
Autor: Ing. Libuša Šoltésová
Pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Slavomír Mindek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Význam kastrácií a sterilizácií u psov
Abstrakt:V súčasnej dobe sme svedkami rastúceho záujmu chovu drobných domácich zvierat, hlavne psa, v dôsledku čoho dochádza k zvýšenému vzniku negatívnych etických a etologických prejavov. Cieľom diplomovej práce bolo priblížiť a poukázať na vznikajúce problémy vo vzťahu človeka a zvieraťa, hlavne človeka a psa, vyzdvihnúť klady a upozorniť na nedostatky daného vzťahu. V práci je tiež zahrnutý nedôstoný prístup človeka, hraničiaci s týraním a pasívnym vzťahom ku zvieratám, hlavne ku psovi, bez žiadnych foriem prejavu spolupratričnosti. V neposlednej rade je diplomová práca zameraná na potrebu poukázať na vznikajúci fenomén súčasnej doby, ktorý sa prejavuje zvyšujúcou sa populácio drobných domácich zvierat a hlavne psov. Cieľom bolo zhodnotiť názory, potreby a spôsoby riešenia daného stavu.
Klíčová slova:pes, človek, domestikácia, etické a etologické vzťahy, populácia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně