Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
The importance of sterilization and castration in dogs
Written by (author):
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Význam kastrácií a sterilizácií u psov
Summary:
V súčasnej dobe sme svedkami rastúceho záujmu chovu drobných domácich zvierat, hlavne psa, v dôsledku čoho dochádza k zvýšenému vzniku negatívnych etických a etologických prejavov. Cieľom diplomovej práce bolo priblížiť a poukázať na vznikajúce problémy vo vzťahu človeka a zvieraťa, hlavne človeka a psa, vyzdvihnúť klady a upozorniť na nedostatky daného vzťahu. V práci je tiež zahrnutý nedôstoný prístup človeka, hraničiaci s týraním a pasívnym vzťahom ku zvieratám, hlavne ku psovi, bez žiadnych foriem prejavu spolupratričnosti. V neposlednej rade je diplomová práca zameraná na potrebu poukázať na vznikajúci fenomén súčasnej doby, ktorý sa prejavuje zvyšujúcou sa populácio drobných domácich zvierat a hlavne psov. Cieľom bolo zhodnotiť názory, potreby a spôsoby riešenia daného stavu.
Key words:pes, človek, domestikácia, etické a etologické vzťahy, populácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited