Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts
     
Lesson
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Dwarf rabbit breeding
Written by (author):
Ing. Ľuba Balušíková, PhD.
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Opponent:RNDr. Alena Rakovská, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Chov zdrobnených králikov
Summary:
Cieľom predkladanej bakalárskej práce bolo teoretické spracovanie poznatkov týkajúcich sa zdrobnených králikov nielen z pohľadu ich chovu v domácom prostredí ako domácich spoločníkov, ale aj z pohľadu ich anatómie a fyziológie, zmyslových orgánov, reprodukcie, výživy a kŕmenia. V rámci tohto cieľa sme objasnili základné pojmy týkajúce sa pohybovej, tráviacej, dýchacej, obehovej, močovej, kožnej a nervovej sústavy králikov. Ďalej sme sa venovali zmyslovým orgánom a zmyslovému vnímaniu králikov, ktoré sú dôležité pre ich orientáciu v priestore a vzájomnú komunikáciu. V bakalárskej práci sme ďalej poukázali na problematiku spojenú s reprodukciou králikov a jej poruchami. V ďalšom sme vysvetlili základné otázky týkajúce sa výživy a kŕmenia zdrobnených králikov, kde sme uviedli aj niektoré ochorenia súvisiace s ich výživou. V ďalšej časti sme popísali chov zdrobnených králikov v domácom prostredí a ich ustajnenie. V závere vlastnej práce sme sa venovali jednotlivým plemenám zdrobnených králikov.
Key words:
zdrobnený králik, anatómia a fyziológia, reprodukcia, výživa, plemená zdrobnených králikov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited