Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:,,Upward revaluation rearing rabbits breed Novozelandsky white, Deutsch monstrous piebald and Chinchilla big in the condition SR"
Written by (author): Ing. Terézia Adamková
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:Ing. Dušan Mertin, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie chovu králikov plemien Novozélandský biely, Nemecký strakáč a Činčila veľký v podmienkach SR
Summary:Táto bakalárska práca ,, Zhodnotenie chovu králikov plemien Novozélandský biely, Nemecký obrovitý strakáč a Činčila veľká v podmienkach SR" sa už podľa názvu zameriava na čistokrvný chov králikov týchto plemien. V bakalárskej práci sme sa zamerali na jednu z oblastí chovu králikov - chov v drobnochovateľských podmienkach na Slovensku. Prvá kapitola je venovaná histórii chovu králikov na Slovensku, ďalšia problematika je význam chovu králikov, anatómia, kŕmenie králikov ako aj stručný prehľad o jednotlivých plemenách chovaných na Slovensku. V práci sú stručne spomenuté aj choroby a ich rozdelenie. V hlavnej časti sú charakterizované vybrané plemená, rast, rozmnožovanie, odchov mláďat, príprava na výstavy a vystavovanie králikov. Cieľom práce bolo zhodnotiť chov čistokrvných plemien králikov v podmienkach Slovenskej republiky a vývoja chovu králikov v drobnochove. Prácu sme doplnili tabuľkami, grafmi a fotkami.
Key words:králik, kŕmenie, odchov, výstavy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited