Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts
     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:STUDIED SOCIAL EXPRESSION WOLF AND OTHER CANINE CARNIVORES AND NEED THEIR PROTECTION
Written by (author):
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sociálne prejavy vlka a iných psovitých šeliem a nutnosť ich ochrany
Summary:Vlk ako súčasť celku obnovy a regenerácie prírody je veľmi dôležitým prvkom, ktorý v žiadnom prípade nesmie byť opomenutý. Evolučne sa celý ekosystém vyvíjal tak, aby sa optimalizoval v rovnovážnom stave, v stave rastlina - korisť -- predátor. Uprednostňovaním jedného a degradáciou druhého vedie nutne k rozpadu a narušeniu krehkej rovnováhy prírody. Práve preto je nutné si uvedomiť, že aj vlk je časť tohto systému a jeho nerozumné lovenie a vybíjanie vedie k pomalému, ale istému zničeniu prirodzenej kontroly populácie. Kvôli ľuďom vyhynuli už celé stovky svetovo významných druhov a tento trend stále rastie. Umelou reguláciou početnosti sa narobí viac škody ako úžitku. Ak sa k vlkovi budeme i naďalej správať tak ako doteraz, vyhynie nielen on, ale strhne so sebou i časť zvierat, na ktoré či už priamo alebo nepriamo pôsobil. Táto štúdia je preto zameraná na pôsobnosť vlka v prírode, jeho prirodzené správanie a taktiež vlastný výskum jeho interakcii voči svojim druhom a k človeku. Cieľom práce je priblížiť širokej verejnosti prejavy vybraných psovitých šeliem a potrebu ich ochrany. Taktiež je to kritika o nerozumných zásahoch ľudí, ktorí sa zaslúžili v niektorých štátoch o úplné vyhynutie vlka a obmedzené názory vyplývajúce z nepochopenia tejto druhovo nenahraditeľnej šelmy.
Key words:
ochrana, vlk, dominancia, submisia, správanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited