Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

Contacts     Lesson
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:EVALUATION OF BREEDING Breeding rabbits SLOVAK REX gray-blue, Victoria and barbers BLUE RABBIT
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Ing. Dušan Mertin, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie chovu králikov plemena slovenský sivomodrý rex, nitriansky a holíčsky modrý králik
Summary:Diplomová práca zachytáva dôležité informácie v stave chovu králikov. V našej práci sa zaoberáme pôvodom a históriou chovu králikov na Slovensku. Keďže ťažiskom práce bola myšlienka vypracovania stručného manuálu pre začínajúcich chovateľov, obsahuje aj základy anatómie a fyziológie králika. Taktiež chceme potencionálnemu chovateľovi predstaviť najznámejšie plemená, chované na Slovensku, aby, zhodnotiac svoje možnosti, sa vedel rozhodnúť, chovu ktorého plemena sa bude venovať. Zaujímavá je aj analýza účasti chovateľov a vystavovaných králikov na celoštátnych výstavách, ktoré sa uskutočnili v rokoch 2001 -- 2012. Pri tejto analýze som sa zameral na chov troch slovenských plemien : slovenský sivomodrý rex, nitriansky králik a holíčsky králik.
Key words:Slovenský sivomodrý rex , Nitriansky králik, Holíčsky králik

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited