Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Rescue program and number of species monitoring of genus Spermophilus
Written by (author): Ing. Silvia Némethová
Department:
Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Záchranný program a monitoring počtu druhov rodu Spermophilus
Summary:
Predkladaná práca poukazuje na význam zachovania druhov rodu Spermophilus vo voľnej prírode, ktoré vplyvom mnohých faktorov prichádzajú o svoj prirodzený biotop. Charakterizuje najmä sysľa pasienkového (Spermophilus citellus), ktorý je v súčasnosti veľmi vzácny a kriticky ohrozený, jeho spôsob života, rozmnožovanie, hibernáciu, ako aj prirodzených nepriateľov a podmienky jeho výskytu. V ďalšej časti sa zameriava na meniaci sa stav jeho rozšírenia počas uplynulých rokov v Európe, hlavne na Slovensku a v Česku a opisuje opatrenia na jeho ochranu, monitoring stavu populácie a metódy reštitúcie. Cieľom práce bolo zhodnotiť stav sysľov vo voľnej prírode v Česku a na Slovensku, ako aj v zoologických záhradách a inštitúciách vo svete, preto sme si praktickú časť rozdelili na tri kapitoly. V rámci prvých dvoch kapitol sme zhrnuli údaje o počtoch a mapovaní výskytu sysľa a popísali sme zmeny v lokalitách a počtoch za jednotlivé roky. Následne sme porovnali počet lokalít, jedincov a priemerný počet jedincov na jednu lokalitu za posledných 7 rokov. V tretej kapitole sme pretriedili získané informácie o počtoch sysľov v zoologických záhradách a porovnali sme pomer druhov, pohlavia a regiónov v rámci rodu. Potom sme v rámci druhov porovnali pomer pohlavia a nakoniec sme porovnali tri najpočetnejšie druhy navzájom.
Key words:
syseľ pasienkový, rozšírenie, monitoring, záchranný program, reštitúcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited