Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
German Shepherd and its use in canisterapii
Written by (author): Ing. Zuzana Valentová
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nemecký ovčiak a jeho využitie v canisterapii
Summary:
Témou predloženej diplomovej práce je nemecký ovčiak a jeho využitie v canisterapii. Venovali sme sa charakteristike tohto plemena a histórii canisterapie v minulosti a v súčasnosti. Definovali sme tipy canisterpie podľa metód AAA, AAT, AAE, AACR. Opísali sme výchovu a výcvik canisterapeutického psa, aké musí mať fyzické a povahové vlastnosti na výkon tejto činnosti podľa skúšobného poriadku. Spomenuli sme aj výhody a nevýhody použitia psa v canisterapii. V praktickej časti sme sa venovali porovnávaniu jednotlivých plemien psov ako sú: labradorský retriever, zlatý retriever, maďarská vyžla a kríženec neznámeho pôvodu, oproti nemeckému ovčiakovi. V protokoloch sme zaznamenali bodové hodnotenie jednotlivých plemien a výsledky ich bodového hodnotenia za roky 2012, 2013.
Key words:nemecký ovčiak,, canisterapia,, výcvik a výchova canisterapeutického psa, , história canisterapie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited