Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikační číslo: 1357
Univerzitní e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

     
     
Publikace     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Rast a vývin fretky domácej
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Rast a vývin fretky domácej
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá chovom fretiek, predovšetkým ich rastom a vývinom. Je v nej popísaný aj pôvod a história týchto zvierat, ktoré sú zdomácnené už viac ako 2500 rokov. Ďalej je v nej v stručnosti popísaná anatómia a morfológia fretiek a rôznorodosť ich sfarbenia. Práca sa zaoberá aj etológiou týchto svojských šeliem a zariadením na ich chov. Venujeme sa v nej aj výžive fretiek a zdravotnej problematike. V neposlednom rade sa táto diplomová práca zaoberá reprodukciou fretiek so zreteľom na rast a vývin. Jej cieľom bolo, vzhľadom na absenciu týchto informácií v literatúre, zozbierať informácie o raste fretiek v priebehu ich prvého roku života. V diplomovej práci sme na základe skupiny 22 sledovaných zvierat zostavili prehľadné údaje o priemerných hmotnostiach fretiek v konkrétnych obdobiach ich veku. Tieto údaje sme vzhľadom na veľký pohlavný dimorfizmus vo veľkosti tela samcov a samíc vyhodnotili pre každé pohlavie zvlášť. Na základe našich zistení si začínajúci chovateľ môže kontrolovať, či sa jeho zvieratá vyvíjajú správne. Tieto údaje, ako i obsah celej diplomovej práce môžu slúžiť najmä začínajúcim chovateľom ako návod na chov fretiek.
Klíčová slova:fretka, rast, vývin, hmotnosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně