Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     
     
Publikácie
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Rast a vývin fretky domácej
Autor:
Pracovisko:
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Rast a vývin fretky domácej
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá chovom fretiek, predovšetkým ich rastom a vývinom. Je v nej popísaný aj pôvod a história týchto zvierat, ktoré sú zdomácnené už viac ako 2500 rokov. Ďalej je v nej v stručnosti popísaná anatómia a morfológia fretiek a rôznorodosť ich sfarbenia. Práca sa zaoberá aj etológiou týchto svojských šeliem a zariadením na ich chov. Venujeme sa v nej aj výžive fretiek a zdravotnej problematike. V neposlednom rade sa táto diplomová práca zaoberá reprodukciou fretiek so zreteľom na rast a vývin. Jej cieľom bolo, vzhľadom na absenciu týchto informácií v literatúre, zozbierať informácie o raste fretiek v priebehu ich prvého roku života. V diplomovej práci sme na základe skupiny 22 sledovaných zvierat zostavili prehľadné údaje o priemerných hmotnostiach fretiek v konkrétnych obdobiach ich veku. Tieto údaje sme vzhľadom na veľký pohlavný dimorfizmus vo veľkosti tela samcov a samíc vyhodnotili pre každé pohlavie zvlášť. Na základe našich zistení si začínajúci chovateľ môže kontrolovať, či sa jeho zvieratá vyvíjajú správne. Tieto údaje, ako i obsah celej diplomovej práce môžu slúžiť najmä začínajúcim chovateľom ako návod na chov fretiek.
Kľúčové slová:fretka, rast, vývin, hmotnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene