Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of Breeding Chinchillas from Birth to Age 10 Months in Different Temperature Conditions
Written by (author): Ing. Michal Barok
Department: Department of Small Animal Science (FAaFR)
Thesis supervisor: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:RNDr. Emília Hanusová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie odchovu činčíl od narodenia do veku 10 mesiacov v rôznych teplotných podmienkach
Summary:Diplomová práca s názvom ,,Zhodnotenie odchovu činčíl od narodenia do veku 10 mesiacov v rôznych teplotných podmienkach" je rozdelená do viacerých hlavných kapitol, ktoré sa členia do následných podkapitol. V teoretickej časti práce sme popisovali dejiny chovu činčíl, ich taxonómiu, biologickú charakteristiku, výživu, nároky na chovné zariadenie a reprodukčné vlastnosti. Upriamili sme sa hlavne na informácie, ktoré poskytnú dostatočnú znalosť pre chov týchto zvierat. V empirickej časti sme zhrnuli informácie o jedincoch zaradených do výskumných vzoriek a podmienkach, za ktorých bol výskum realizovaný. Ďalej sme sa v práci zaoberali meraním váhy každého jedinca vo výskumných vzorkách za obdobie od jeho narodenia až po dosiahnutie 10. mesiaca jeho života. Následne sme tieto informácie vyhodnotili spolu so zdravotným stavom všetkých jedincov.
Key words:reprodukcia, činčily, výživa, chov, hlodavce

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited