Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
lecturer CSc.PhD. - Department of Small Animal Science (FAaFR)

Contacts
     
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The characteristics and protection of selected species of the family: Felidae
Written by (author):
Bc. Romana Sarah Romančíková
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Charakteristika a ochrana vybraných druhov z čeľade: Mačkovité
Summary:
Naša bakalárska práca sa z dôvodu veľmi širokej problematiky zameriava len na vybrané druhy mačkovitých šeliem, t. j. mačka divá (Felis silvestris), rys ostrovid (Lynx lynx), leopard škvrnitý (Panthera pardus) a lev púšťový (Panthera leo). V prvej kapitole sme popísali veľmi stručný fylogenetický vývoj mačkovitých šeliem. Ďalej sa tu nachádza všeobecný popis stavby tela, etologických prejavov a spôsobu života. Jadro našej práce tvoria konkrétne druhy mačkovitých šeliem, ktoré už boli spomenuté vyššie, kde je opísané ich miesto v taxonómii spolu s existujúcimi alebo vyhynutými poddruhmi, geografické rozšírenie, poznávacie znaky, podľa ktorých sa dá druh jednoznačne určiť, spôsob života, rozmnožovanie, potrava a lov, a akým spôsobom sú ohrozené. Celá práca je obohatená o obrázky a tabuľky priamo v príslušných kapitolách a podkapitolách.
Key words:
mačkovité šelmy, mačka divá, rys ostrovid, leopard škvrnitý, lev púšťový

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited