Lidé na SPU

Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikační číslo: 1357
Univerzitní e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výuka     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013
Autor: Ing. Terézia Adamková
Pracoviště: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedoucí práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Mertin, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013
Abstrakt:Diplomová práca s názvom ,,Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013" je rozdelená do piatich hlavných kapitol, ktoré sa následne členia ešte na podkapitoly. V rámci teoretickej časti sme popísali zásady chovu čistokrvných králikov za účelom vystavovania. Zamerali sme sa na chov všeobecne od požiadaviek na ustajnenie, cez výživu, reprodukciu, vystavovanie, choroby a úžitok z chovu králikov. V rámci praktickej časti sme zosumarizovali prehľad o stavoch králikov vybraných plemien a plemien všeobecne na celoštátnej výstave zvierat v Nitre v priebehu posledných desiatich rokov. Zamerali sme sa na počet kusov, ich bodové hodnotenie, zastúpenie podľa pohlavia, ale aj predajnú cenu a percentuálny podiel na jednotlivých skupinách plemien. Súčasťou praktickej časti bolo aj vyhodnotenie krátkej ankety, v ktorej sme sa zamerali na preferenciu plemien medzi oslovenými chovateľmi.
Klíčová slova:výstavy , králik, plemená

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně