Ľudia na SPU

Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identifikačné číslo: 1357
Univerzitný e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 
odborná asistentka CSc./PhD. - Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013
Autor: Ing. Terézia Adamková
Pracovisko: Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
Vedúci práce: Ing. Jana Hanusová, PhD.
Oponent:Ing. Dušan Mertin, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013
Abstrakt:Diplomová práca s názvom ,,Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013" je rozdelená do piatich hlavných kapitol, ktoré sa následne členia ešte na podkapitoly. V rámci teoretickej časti sme popísali zásady chovu čistokrvných králikov za účelom vystavovania. Zamerali sme sa na chov všeobecne od požiadaviek na ustajnenie, cez výživu, reprodukciu, vystavovanie, choroby a úžitok z chovu králikov. V rámci praktickej časti sme zosumarizovali prehľad o stavoch králikov vybraných plemien a plemien všeobecne na celoštátnej výstave zvierat v Nitre v priebehu posledných desiatich rokov. Zamerali sme sa na počet kusov, ich bodové hodnotenie, zastúpenie podľa pohlavia, ale aj predajnú cenu a percentuálny podiel na jednotlivých skupinách plemien. Súčasťou praktickej časti bolo aj vyhodnotenie krátkej ankety, v ktorej sme sa zamerali na preferenciu plemien medzi oslovenými chovateľmi.
Kľúčové slová:výstavy , králik, plemená

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene