Persons at SUA

This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Hanusová, PhD.
Identification number: 1357
University e-mail: jana.hanusova [at] uniag.sk
 

     
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of selected breeds of rabbits on the national exhibition of animals in the years 2004 - 2013
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Jana Hanusová, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013
Summary:
Diplomová práca s názvom ,,Zhodnotenie vybraných plemien králikov na celoštátnej výstave zvierat v rokoch 2004 - 2013" je rozdelená do piatich hlavných kapitol, ktoré sa následne členia ešte na podkapitoly. V rámci teoretickej časti sme popísali zásady chovu čistokrvných králikov za účelom vystavovania. Zamerali sme sa na chov všeobecne od požiadaviek na ustajnenie, cez výživu, reprodukciu, vystavovanie, choroby a úžitok z chovu králikov. V rámci praktickej časti sme zosumarizovali prehľad o stavoch králikov vybraných plemien a plemien všeobecne na celoštátnej výstave zvierat v Nitre v priebehu posledných desiatich rokov. Zamerali sme sa na počet kusov, ich bodové hodnotenie, zastúpenie podľa pohlavia, ale aj predajnú cenu a percentuálny podiel na jednotlivých skupinách plemien. Súčasťou praktickej časti bolo aj vyhodnotenie krátkej ankety, v ktorej sme sa zamerali na preferenciu plemien medzi oslovenými chovateľmi.
Key words:
výstavy , králik, plemená

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited